X
تبلیغات
رایتل
+ سجاد شنبه 27 شهریور 1395 05:31

طرح dxf


خرید و دانلود طرح dxf

+ سجاد شنبه 27 شهریور 1395 05:31

معماری آینده و الگوریتم ژنتیک

 

این مقاله در اولین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری پذیرفته شده است.

 

فایل این مقاله به صورت word و قابل ویرایش است.

 

لینک مقالات همایش در سایت سیویلیکا (+)

 

چکیده

یکی از مشکلات اصلی در معماری امروزه کمیت اطلاعات و سطح پیچیدگی درگیر در اکثر ساختمان پروژه هاست. الگوریتم ژنتیک راه حل موثر برای این مشکل بهینه سازی و مشکلات جستجو ، در یک جمعیت از راه حل های ممکن ارائه می دهد. بهینه سازی طراحی در صنعت ساختمان به عنوان یک ابزار برای رسیدن به بهترین معرفی عملکرد ساختمان ، بالاترین قابلیت اطمینان و یا کمترین هزینه تبدیل شده است. عملکرد ساختمان شامل ساختار ، آکوستیک ، روشنایی ، انرژی و فضایی صفات / خواص یک ساختمان است. به عنوان مثال یکی از اهداف اساسی ساختاری بهینه سازی به حداقل رساندن وزن کلی ، به منظور به حداقل رساندن هزینه های مادی است. باافزایش مطالبات از بازار جهانی برای ساختمان های موثر تر و پیچیده تر ،استفاده از الگوریتم ژنتیک ، به عنوان یکی از تکنیک های بهینه سازی های متعدد ، یک ضرورت است. به خصوص برای ساختارهایی در مقیاس بزرگ با هزاران تن از عناصر و یا ساختارهای بسیار پیچیده هندسه محاسبات ومقررات راهنمای کاربر نمی تواند افزایش تقاضا را راضی کند ، بنابراین استفاده از بهینه سازی تکنیک های اجتناب ناپذیر است.

کاربرد الگوریتم ژنتیک مانند سیستم های دیگر محاسباتی الهام گرفته از سیستم های طبیعی است ، در حالی که سایر رشته ها ابزار محاسباتی بر اساس اصول زیست شناسی اتخاذ کرده اند ، در پروسه طراحی معماری تکاملی گسترده اتفاق نیفتاده است. تنها به تازگی یک تغییر قابل توجه در راه معماران وجود دارد که کشف تکنیک برای رسیدگی به مشکلات پیچیده است. مسائل بهینه سازی از سه جزء اصلی ساخته شده است.

واژه‌های کلیدی: معماری آینده ، بهینه سازی مصرف انرژی ، الگوریتم ژنتیک ، الگوریتم طبیعی.

 

 


خرید و دانلود مقاله:معماری آینده و الگوریتم ژنتیک

+ سجاد شنبه 27 شهریور 1395 05:30

هدف پژوهش حاضر، سنجش رابطه بین سبک یادگیری انطباق یابنده با خلاقیت دانش آموزان شهرستان آمل می باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی، همبستگی بوده و اطلاعات آن از طریق کتابخانه برای تدوین مبانی نظری و ادبیات تحقیق استفاده گردید. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی آمل به تعداد 0033 نفر بودند و با استفاده از جدول مورگان تعداد 083 نفر بعنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب گردید. برای پژوهش حاضر از روش آماری همبستگی و رگرسیون جهت سنجش آزمون آماری استفاده گردید. یافته های حاصل از آزمون ها نشان می دهد که بین بسط خلاقیت، سیالی خلاقیت ، ابتکار خلاقیت و انعطاف پذیری خلاقیت با سبک یادگیری انطباق یابنده رابطه وجود دارد.

تعداد صفحات:7


خرید و دانلود بررسی رابطه ی بین سبک یادگیری انطباق یابنده با خلاقیت دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمائی شهرستان آمل