X
تبلیغات
رایتل
+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 12:59

Aluminum composites containing Ni in their composition are limited. The low solubility of nickel in the aluminum results in the formation of different phases during solidification. For the amount of nickel less than 40 wt.%, Al3Ni is the most probable phase which can form in Al-Ni system. In this study different amounts of nickel were added to A356 aluminum alloy. Then, the microstructure of the composites was studied using scanning electron microscopy. Primary α-Al and Si besides a third phase in the microstructure are detected phases. For phase characterization, XRD and EDS analysis was performed to evaluate the third phase and the presence of Al3Ni phase was observed. The presence of Ni in the composition of the composite disappeared Al/Si eutectic and in the presence of 6 wt.% Ni α-Al/Al3Ni eutectic was observed. Moreover, the study of the mechanical properties of the composites containing different amounts of nickel (from 6 wt. % to 12 wt. %) showed that the presence of Al3Ni decreases the room temperature tensile properties of the A356 alloy.


خرید و دانلود An Investigation on A356/Al3Ni In-situ Composites

+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 12:59

 

 

 

19 آزمون ارزشیابی دوره ای

170 نمونه سوال ریاضی

ارزشیابی فصل به فصل

آماده سازی جهت آزمون پایان سال

کلیه فصول کتاب درسی چهارم دبستان


خرید و دانلود ریاضی چهارم - 19 آزمون با 170 نمونه سوال امتحان ریاضی از کل کتاب ریاضی چهارم دبستان

+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 12:59

499-بهسازی مصرف سیمان و ماسه در بتن حجیم


خرید و دانلود 499-بهسازی مصرف سیمان و ماسه در بتن حجیم

+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 12:59

عنوان پایان نامه: بررسی ساختار سازمانی و مشارکت کارکنان‎

قالب بندی : PDF

شرح مختصر : ضرورت دارد که مدیران در هر سازمانی برای مدیریت ،شناخت کامل از جوانب گوناگون سازمان خود داشته باشند تا بتوانند تصمیم درست بگیرند. در دنیای پیچیده ودر حال تحول امروز،کامیابی را مختص جوامع و سازمان هایی می دانند که بین منافع ، قابلیت های مدیریت و منابع انسانی خود رابطه ای منطقی و معنی داری برقرار کنند.جامعه و سازمانی می تواند در مسیر توسعه،حرکت رو به پیشرفتی داشته باشد که بتواند امکانات لازم برای منابع انسانی خود را به دانش و مهارت روز تجهیز کند تا آنها با استفاده ازاین توانمندی،سایر منابع جامعه و سازمان را به سوی ایجاد ارزش و حصول رشد و توسعه،مدیریت و هدایت کنند. نیروی انسانی به عنوان منبعی نامحدود،محور هر توسعه ای به حساب می آید. در این بین معلمان نقش موثری در فرآیند توسعه ایفا می کنند.از این رو آموزش و پرورش از اهمیت بسزایی بر خوردار بوده و نیازمند حمایت است. هدف از این تحقیق بررسی میزان پیچیدگی،سلسله مراتب اداری،وظایف مسئولین،تمرکزیا عدم تمرکز و میزان رسمی و غیررسمی بودن سازمان ( آموزش وپرورش ) می باشد.همچنین به دنبال این هستیم که نقش مشارکت کارکنان در کنار ساختارسازمانی تا چه حد در رسیدن به اهداف سازمان ضرورت دارد.

کلمات کلیدی : تقسیم کار، شاخص درجه سلسله مراتب، شاخص درجه تمرکز یا عدم تمرکز، شاخص درجه پیچیدگی، شاخص درجه حرفه ای بودن، نقش و یا تاثیر کارکنان، ساختار های سنتی، پیشرو بودن ساختار، مدیریت مشارکتی، فرهنگ ساختار سازمانی، ساختار کلی سازمان، ساختارهای سنتی سازمانی، شاخص های سنجش ساختار سازمانی، پیچیدگی سازمانی، شاخص تعیین سلسله مراتب، شاخص های میزان تمرکز سازمانی، تمرکز و عدم تمرکز سازمانی، نظام مدیریت مشارکتی،


خرید و دانلود بررسی ساختار سازمانی و مشارکت کارکنان‎

+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 12:59

این تحقیق بصورت Word و با موضوع ایمنی در گودبرداریانجام گرفته است.تحقیق برای مهندسی عمران مناسب است و در 12 صفحه می باشد. می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.

منظور از ساختمان‌های مصالح بنایی در این مقاله، ساختمان‌هایی است که ‌ازمصالح سنگی یا آجری با ملات ماسه سیمان یا ملات دیگری ساخته شده و فاقد کلاف‌های افقی و قائم بوده و مصالح آجر و ملات استفاده شده درآن دارای مشخصات فنی مناسب نبوده، بعضاً دارای سقف دیافراگم صلب یکپارچه نیز نیست. علاوه برآن به دلیل قدمت زیاد، مصالح استفاده شده در آن دچار پوسیدگی، فرسایش و هوازدگی شده‌است. معمولاً اینگونه ساختمان‌ها دارای دیوارنسبی[3] مناسبی نبوده و ازشالوده منسجم وکافی نیز بهرمند نیستند. دراینگونه ساختمان‌ها سیستم فاضلاب بصورت چاه جذبی بوده و به صورت یک یا دو طبقه ساخته شد‌ه‌اند. دربرخی موارد بخشی از دیوار‌های مرزی این ساختمان‌ها با ساختمان‌های ساختگاه پروژه مشترک بوده و یا دارای ضخامت کم و یا بازشو‌های بزرگ می‌باشد.

فهرست مطالب

  1. ساختمان‌های مصالح بنایی فاقد عناصر مناسب مقاوم در برابر زلزله. 1
  2. مسائل ایمنی کارگاه قبل از گودبرداری.. 1
  3. تأمین مسائل ایمنی درطرح سازه‌ی نگهبان. 1
  4. طراحی برای مقابله با مشکلات سازه‌ای موجود در ساختمان مجاور 2
  5. مسائل ایمنی مهم در طرح مرحله‌بندی گودبرداری.. 3
  6. مسائل ایمنی ساختگاه پروژه قبل از گودبرداری.. 4
  7. مسائل ایمنی ساختمان‌های مجاور قبل ازگودبرداری.. 5
  8. مسائل ایمنی کارگاه درحین گودبرداری.. 6
مراجع. 9


خرید و دانلود تحقیق ایمنی در گودبرداری