X
تبلیغات
رایتل
+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 12:22

عنوان مقاله: دیدگاه اسلام و روانشناسان در مورد رشد و تربیت کودک

قالب بندی: word

تعداد صفحات: 53

شرح مختصر:

رشد دوران کودکی را هورمون ها کنترل می کنند و علاوه بر آن، عواملی همچون رژیم غذایی و سلامت کلـی فرد هـم بر آن تأثیر می گذارند، بدن کودک مدام در حال رشد است. اما میزان این رشد بسته به مرحله زندگی متفاوت است. روی هم رفته رشد در دوران شیرخوارگی و دوران بلوغ سریع تر از همه دوران های دیگر است. علاوه بر آن بعضی از اعضای بدن هم سریع تر از قسمت های دیگر رشد می کنند که این امر منجر به تغییر نسبت های بدنی کودک در حین رشد میشود. در هنگام تولد، اندازه سر، یک چهارم طول کل بدن است و تا ۶ ‌سالگی نیز به سرعت به رشد خود ادامه مــی دهد. خصیصه هـای صورت نیـز در طـی کودکی تغییـر مـی یابند؛ بدین ترتیب که صورت بزرگتر از باقی جمجمه می شود. اندام ها دردوران شیرخوارگی نسبت به سایر اجزای بدن کوچک تر هستند و با رشد کودک طویل تر می شوند که به ویژه این طویل شدن در دوران بلوغ سریع تر است. نهایتاً بدن در حدود‌ ۱۸ سالگی به اندازه نهایی خود می رسد. در این زمان، اندازه سر تقریباً یک هشتم طول کل بدن است در حالی که اندازه پاها نصف اندازه بدن است.

  • کسب مهارت‌ها در ۵ ‌سال اول زندگی

نوزادان قادرند ببینند، بشنوند، اعمال بازتاب گونه داشته باشند (مثل مکیدن) و برای جلب توجه مادرخود گریه می کنند. از هنگام تولد تا حدود ۵ سالگی، خردسالان انواعی ازدیگر مهارت های ضروری را فرا می گیرند. مهارت های جسمی، چیره دستی، زبان و رفتار اجتماعی چهار جنبه مهم تکامل کودک هستند. کسب این مهارت ها طی مراحل مشخص موسوم به »شاخص های نمو« روی می دهد. این مراحل به ترتیب خاصی روی می دهند و زمان آن را به صورتی نه چندان دقیق می توان پیش بینی کرد. هر چند که سن دقیق دستیابی به این مهارت ها در هر کودکی متفاوت است. توانایی یادگیری مهارت های خاص مثل کنترل ادرار و مدفوع به بلوغ دستگاه عصبی کودک بستگی دارد. علاوه بر آن قبل از یادگیری مهارت های پیچیده مشخص، ابتدا لازم است که کودکان توانایی های ساده تری را کسب کنند؛ برای مثال کودک باید قبل از آن که بتواند راه برود، باید بتواند بایستد. مهارت‌های جسمی مهمترین مهارت ها، کنترل یافتن بر وضعیت بدن،‌تعادل و حرکت است. شیرخوار ابتدا یاد می گیرد چگونه سرش را بلند کند و بچرخاند. پس می نشیند. پس از آن یاد می گیرد که چگونه روی زمین بخزد، بایستند، راه برود و بدود. چیره دستی و بینایی کودکان یاد می گیرند که چگونه حرکات دست و بینایی خود را هماهنگ کنند. تا بتوانند اعمالی همچون برداشتن اشیا و نقاشی کردن را انجام دهند. شنوایی و زبان در ابتدا کودکان فقط به سمت صدا برمی گردند و با بغ بغو کردن به آن پاسخ می دهند. در یک سالگی کودک اولین کلمه خود را به زبان می آورد و به تدریج معنی کلمات را می فهمد و پـس از آن یـاد مـی گیرد جمـله سازی کند. رفتار اجتماعی و بازی و لبخند زدن اولین مهارت اجتماعی است که کودک فرا می گیرد. بعدها یاد می گیرد که با دیگر کودکان بازی کند و جدایی از والدین را تحمل کند. کودکان مهارت های عملی از قبیل تغذیه و لباس پوشیدن (به تنهایی) را نیز یاد می گیرند.

فهرست مطالب:

رشد کودک...............................................................................3

تغذیه کودک............................................................................. 6

پرورش روان کودک

ارتباط کلامی با کودکان.............................................................. 8

به کودکان خود اعتماد کنید......................................................... 15

ترس های دوران کودکی ............................................................ 16

تربیت

امام باقر (ع) و تربیت فرزند ......................................................... 18

تربیت کودک قبل از دبستان ....................................................... 24

تربیت فرزند ............................................................................. 27

ایجاد رفتارهای مطلوب در کودکان ................................................ 30

مراقبت از فرزندمان ................................................................... 34

آموزش

آموزش قبل از دبستان ....................... ....................................... 36

با “بخوان” “ بخوان” بچه درسخوان نمی شود ................................. 38

 

رنگ و کودک .......................................................................... 43

بازی و کودکان

 

لزوم بازی با کودکان ................................................................... 46

بازی و شکوفایی ....................................................................... 48

 

منابع و مآخذ


خرید و دانلود دیدگاه اسلام و روانشناسان در مورد رشد و تربیت کودک

+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 10:16

قرآن و تأثیرگذاری بر محیط این مقاله بر آن است تا یکی از مسائل مهم در حوزة قرآن پژوهی، یعنی مسألۀ قرآن و تأثیرگذاری بر محیط یا تأثیرپذیری از محیط را مورد بحث قرار دهد. مؤ لف معتقد است که قرآن کریم، برای تأثیرگذاری و مبارزه با عادت های ناروای جاهلی نازل شده است، نه این که از فرهنگ و آداب خشن زمان خود تأثیر پذیرد. سخن گفتن به زبان یک ملت، به معنای پذیرش فرهنگ آن ملت نیست. قرآن، کتاب هدایت برای همه بشر در همۀ قرون است؛ بنابراین، لازمۀ هدایت، آن است که برفرهنگ و فکر انسان های مورد خطاب خود اثرگذار باشد، نه بر عکس.قرآن، همان کتابی است که توانست بر فرهنگ نادرست اعراب جاهلی، تمدنیدرخشان و فرهنگی انسان ساز بنا نهد. مؤ لف برای صحت نظریۀ خود، مثال های متعددی به صورت شاهد ذکر می کند.قرآن کریم برای تأثیرگذاری بر محیط و مبارزه با عادت های جاهلی نازل شده است،نه برای این که تحت تأثیر و فرمانبردار فرهنگ و عادات خشن زمان خود باشد.

. اوست که پیامبر خود را با هدایت و دین راست و درست فرستاد تا :( (توبه ( 9آن را بر همه دینها چیره گرداند هر چند که مشرکان را خوش نیاید.هر کس در آموزش های ارزشمند قرآن بنگرد، درمی یابد که این کتاب آسمانی ازشباهت و تأثیرپذیری از عادت های نادرست، به دور است؛ولی بازهم گروهی می اندیشند که بسیاری از عبارت های قرآن با فرهنگ های عرب های آن روز سازگاری دارد که از عادت های جهان متمدن امروز به دور است.

و.. با تخفیف 


خرید و دانلود تحقیق قرآن و تأثیرگذاری بر محیط

+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 03:32

عنوان پایان نامه: مقایسه دو دیدگاه اسلام و فمنیسم در مورد زنان(همراه با پرسشنامه)

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 84
شرح مختصر:

پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای دودیدگاه اسلام وفمینیسم درمورد زنان انجام شده است. جامعه پژوهش 120نفراز مردان و زنان شهرستان کاشان درسال 1390می باشد. روش تحقیق ازنوع مقایسه ای می باشد.جهت جمع اوری اطلاعات از پرسش نامه نگرش سنج محقق ساخته که نگرش مردان و زنان را در زمینه های اسلام و فمینیسم سنجیده است استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادکه:

تفاوت معناداری بین مردان دارای نگرش فمنیسم و مردان دارای نگرش اسلام درمولفه نقش اجتماعی زن وجود دارد.

تفاوت معناداری بین مردان دارای نگرش فمنیسم و مردان دارای نگرش اسلام در مولفه نقش مادری زن وجود دارد.

تفاوت معناداری بین مردان دارای نگرش فمنیسم و مردان دارای نگرش اسلام در مولفه نقش همسری زن وجود دارد.

تفاوت معناداری بین زنان دارای نگرش فمنیسم و زنان دارای نگرش اسلام در مولفه نقش اجتماعی زن وجود دارد.

تفاوت معناداری بین زنان دارای نگرش فمنیسم و زنان دارای نگرش اسلام در مولفه نقش مادری زن وجود دارد.

تفاوت معناداری بین زنان دارای نگرش فمنیسم و زنان دارای نگرش اسلام در مولفه نقش همسری زن وجود دارد.

بین میانگین افراد دارای گرایش فمنیسم و اسلام تفاوت معناداری وجود دارد.

بین آگاهی زنان و مردان دارای نگرش فمنیسم و نگرش اسلام در مورد زنان تفاوت معناداری وجود دارد.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش... 1

مقدمه1

بیان مسئله :2

اهداف تحقیق. 4

فرضیه اصلی :4

فرضیه های فرعی :4

متغیرهای تحقیق :5

اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش... 8

نقش زن. 8

جایگاه زن در سازمان خانواده از دیدگاهت اسلام(اندیشه اسلامی)8

گستره وظایف زن در خانواده از منظر قرآن و روایات.. 11

کارکرد زنان در خانواده از دیدگاه اسلام12

- گستره وظایف زن در خانواده از منظر قرآن و روایات :14

مکتب فمنیسم. 15

تاریخچه فمینسیم. 16

نظریه های فمنیسم. 17

جنبش غربی فمنیسم و تلاش های جهانی سازی. 18

مرحله جدید جنبش غربی فمنیسم:18

مقایسه اسلام و فمنیسم. 25

شناخت زن از دیدگاه اسلام و تقابل آن با مکاتب غربی(فمنیسم)25

اندیشه فمنیسم خوار کننده ترین مکتب در معرفی شخصیت زن. 26

مقایسه اندیشه اسلامی و اندیشه غربی و پیامدهای هر یک برای شخصیت و جایگاه زن. 28

نقد مولفه های شناخت زن در روانشناسی غرب از نگاه اسلامی. 29

نکات مهم. 31

پیشینه تحقیقات داخلی. 33

پیشینه تحقیقات خارجی. 36

فصل سوم: روش پژوهش... 38

مقدمه:38

روش تحقیق:38

جامعه آماری:38

نمونه تحقیق:38

شیوه نمونه گیری:38

ابزار جمع آوری اطلاعات:38

سؤالات مربوط به دیدگاه اسلام در مورد نقش زن. 39

سؤالات مربوط به دیدگاه فمینیسم در مورد نقش زن. 39

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری.. 41

مقدمه41

جدول4-1 توزیع فراوانی سن. 42

نمودار4-1)هیستوگرام سن. 43

جدول4-2 توزیع فراوانی تحصیلات.. 43

نمودار4-2 میله ای تحصیلات.. 44

جدول4-3 توزیع فراوانی جنسیت.. 44

نمودار4-3 جنسیت.. 45

جدول4-4 وضعیت تاهل. 45

نمودار4-4 دایره ای وضعیت تاهل. 46

جدول4-5 توزیع فراوانی گویه های نقش اجتماعی. 47

جدول 4-5 توزیع فراوانی گویه های نقش اجتماعی زن می باشد.بیشترین درصد و فراوانی مربوط به طیف موافقم و کمترین فراوانی مربوط به طیف تاحدی مخالفم است.48

نمودار4-5 هیستوگرام نقش اجتماعی. 48

جدول 4-6 توزیع فراوانی گویه های نقش مادری. 49

جدول 4-6 توزیع فراوانی گویه های نقش مادری زن می باشد.بیشترین درصد و فراوانی مربوط به طیف موافقم و کمترین فراوانی مربوط به طیف تاحدی مخالفم است.51

نمودار4-6 هیستوگرام نقش مادری. 51

جدول 4-7 توزیع فراوانی نقش همسری. 52

جدول 4-7 توزیع فراوانی گویه های نقش همسری زن می باشد.بیشترین درصد و فراوانی مربوط به طیف موافقم و کمترین فراوانی مربوط به طیف تاحدی مخالفم است.53

نمودار4-7 هیستوگرام نقش همسری. 54

جدول 4-8 آمارتوصیفی متغیرهای پژوهش... 54

آزمون فرضیات.. 56

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 63

محدودیت های تحقیق:64

محدودیت های پژوهش حاضر. 65

پیشنهادات تحقیق. 66

پیشنهادات آتی. 66

پی نوشت ها67

منابع. 68

پیوست ها:70

 

 


خرید و دانلود پایان نامه مقایسه دو دیدگاه اسلام و فمنیسم در مورد زنان

+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 03:08

فرزند خواندگی در طول تاریخ سابقه طولانی دارد و در نظامهای حقوقی کنونی دارای شرایط و آثار متفاوتی است. در نظام حقوقی اسلام فرزندخواندگی به عنوان نهادی که تمامی آثار قرابت نسبی را داشته باشد، رد شده است. اما سرپرستی از کودکان بی سر پرست و یتیم مورد تاکید است و آیات و روایات بسیاری وارد شده که توجه به این کودکان و نحوه رفتار با آنان را سفارش کرده است. با بررسی آثار و احکام بین فرزند واقعی و والدین، در مورد فرزندخوانده نیز برخی آثار بین فرزندخوانده و پدر یا مادر خوانده نیز ثابت و برخی دیگر وجود ندارد. اجرایی شدن قوانین مربوط به فرزندخواندگی تحت هر عنوانی، فرزندخواندگی و یا حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست، میتواند در راستای استحکامبخشی به مهمترین عنصر جامعه یعنی خانواده گام بردارد و موجب گرمتر شدن کانون خانوادههای بدون فرزند و پررنگتر شدن زندگی کودکان بیسرپرست و روشنتر شدن آیندهشان شود.


خرید و دانلود بررسی فرزند خواندگی از منظر فقه و حقوق


   برچسب‌ها: فقه، فرزندخواندگی، اسلام، حقوق
   نظرات (0)
+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 01:51

کسب روزی حلال در روایات اسلامی-ppt

قسمتی از پاورپوینت: روزی حلال و توجه به کسب و کار و دوری از رکود و بی کاری مورد توجه اسلام و رهبران الهی این مکتب انسان ساز بوده است.

بدون تردید، یکی از وظایف همگانی که از ضرورت های زندگانی به شمار می رود و نقشی اساسی برای گذران زندگی مادی و گرایش به زیستی معنوی دارد، مسأله مهم کسب روزی و تلاش و کار و اقتصاد است.

در آموزه های دینی ما تأکید فراوانی در زمینه ضرورت و اهمیت فعالیت برای به دست آوردن روزی دیده می شود. چنان که معصومان علیهم السلام از این گونه دعاها برای پیروان خود دارند که:

«خدایا! به محمد و خاندان محمد و به کسی که محمد و خاندان او را دوست دارد، پاکدامنی و روزی به قدر کفاف عطا فرما...»

 

فرمت: ppt

تعداد صفحات: 12

حجم فایل: 2069 کیلوبایت

 

توجه: تمامی فایل های این فروشگاه بصورت zip می باشد. لطفا پس از دانلود آن را از حالت فشرده خارج نمایید در صورت نداشتن برنامه winrar آنرا از اینجا دانلود کنید.

 


خرید و دانلود پاورپوینت "اهمیت کسب روزی حلال"