X
تبلیغات
رایتل
+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 09:44

پروژه آمار و احتمال برای دانش آموزان و دانشجویان به توضیح مفاهیم آماری در غالب مثال میپردازد.در این پروژه انواع نمودارها و رسم آنها و همچنین رگرسیون برای موضوع و مثال تعیین شده توضیح داده شده است,.


خرید و دانلود پروژه جبرواحتمال

+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 08:16

پروژه آمار و احتمال برای دانش آموزان و دانشجویان به توضیح مفاهیم آماری در غالب مثال میپردازد.در این پروژه انواع نمودارها و رسم آنها و همچنین رگرسیون برای موضوع و مثال تعیین شده توضیح داده شده است.این پروژه بیشتر به صورت رسم جداول و نمودار است و همچنین کاملا رنگی و با طراحی زیبا میباشد.


خرید و دانلود تحقیق جبر و احتمال

+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 01:11

مواد 23 و 24 اساسنامه های دادگاههای یوگسلاوی سابق و رواندا قضات را برای تعیین کیفر مجرم ، ملزم به مراجعه به جدول و سیاهه موجود مجازاتها در حقوق کیفری داخلی یوگسلاوی سابق و رواندا مینماید. این در واقع به معنی ارجاع حقوق بینالملل کیفری به حقوق کیفری داخلی است که عملا و به شکل قانونمند ، اول بار در اساسنامه این دو دادگاه اتفاق افتاده است. این فرایند با توجه به نوپا بودن حقوق بین الملل کیفری، میتواند همراه با مشکلات و پیچیدگیهایی باشد که بعضا قابلیت به خطر انداختن اصل قانونی بودن جرم و مجازات را به همراه دارد. چرا که از طرفی حقوق بینالملل کیفری در خصوص مجازاتها غنای چندانی ندارد و از طرفی کشورهای مورد مراجعه این دادگاههای کیفری بینالمللی نیز بایستی معمولا زرادخانه کیفریشان را با قواعد کلی مجازاتهای بینالمللی تطبیق دهند و یا حتی بازبینی کنند.بنابراین باید بررسی کرد که حقوق بینالملل کیفری و داخلی چگونه در کنار هم به کار گرفته میشوند.


خرید و دانلود تعیین کیفر بر اساس حقوق کیفری ملی و جدول کیفرهای داخلی در دادگاههای کیفری بین المللی

+ سجاد چهارشنبه 31 شهریور 1395 12:02

با استفاده از این برنامه که تحت نرم افزار اکسل طراحی شده است می توانید به راحتی با وارد کردن حجم جامعه حجم نمونه خود را محاسبه نمایید. 

حتی می توانید حجم نمونه را تا دو طبقه محاسبه نمایید. ممکن است برای اجرای برنامه نیازمند نرم افزار اکسل باشید.


خرید و دانلود برنامه محاسبه حجم نمونه با استفاده از فرمول مورگان

+ سجاد چهارشنبه 31 شهریور 1395 10:40

جدول اشتال جهت دسترسی به مشخصات مقاطع فولادی است که مورد استفاده مهندسین و دانشجویان برای انجام محاسبات سازه های فولادی و امتحانات دانشگاهی می باشد.


خرید و دانلود جدول اشتال