X
تبلیغات
رایتل
+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 10:48

دسته: مدیریت بازرگانی

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

قالب بندی : word 2003

قیمت: 2800 تومان

فهرست:

چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
۲-۱ تبیین موضوع تحقیق
۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق
۴-۱ اهداف تحقیق
۱-۴-۱اهداف اصلی تحقیق
۲-۴-۱اهداف فرعی تحقیق
۵-۱ سوالات تحقیق
۱-۵-۱سوالات اصلی
۲-۵-۱سوالات فرعی
۶-۱ تبیین فرضیه های تحقیق
۷-۱ متغیر های تحقیق
۸-۱ تعریف عملیاتی متغیرها
خلاصه فصل
فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
۱-۲ تصمیم گیری در سازمانها
۲-۲ مدیریت در قرن ۲۱
۳-۲ نقش استراتژیک اطلاعات
۴-۲ روش سیستمها و دیدگاه سیستمی
۵-۲ چرخه حیات سیستم
۶-۲ اطلاعات
۷-۲ اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی
۸-۲ سیستم های اطلاعاتی
۹-۲ طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی
۱۰-۲ سیستم های اطلاعاتی عمودی
۱۱-۲ تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی
۱۲-۲ کاربردتکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی
۱۳-۲ طرح ریزی سازمان
۱۴-۲ سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها
۱۵-۲ کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور
۱۶-۲ مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی
۱۷- ۲سیستم های اطلاعاتی مدیریت

شرح مختصر:

ما در عصری زندگی می کنیم که عصرشگفت انگیز دانش و اطلاعات ، عصرشتاب غیرقابل باور فناوری و خلاقیت است. با عمومیت یافتن سریع دسترسی به کامپیوتر ها و تکنولوژی اطلاعاتی و رسانه های پیشرفته هیچ کشوری نمی تواند اقتصاد قرن بیست و یکمی را بدون زیرساخت الکترونیکی قرن بیست و یکمی اداره کند.یکی از فاکتورهای مهم در تصمیم گیری مدیران اطلاعات است .داشتن اطلاعات دقیق ، صحیح ،‌بهنگام باعث بالا رفتن سرعت تصمیم گیری شده و جلوی اتخاذ بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت. طی سالیان اخیر موج استفاده و بهره گیری از سیستمهای اتوماسیون اداری کشور ما را فراگرفته است و بسیاری از سازمانها ، تمایل زیادی برای بهره گیری و استفاده از این سیستمها از خود نشان می دهند و حاضرند مبالغ کلانی را جهت استقرار و بکارگیری این سیستمها صرف نمایند اما باید بررسی نمود که چنین سیستمها ی اطلاعاتی تاچه اندازه توانسته به مدیران سازمانها در بهبود تصمیم گیری کمک نماید وآیا توانسته چنین سیستمهایی انتظارات مدیران را در تصمیم گیری ها براورده نماید . هدف اصلی ازاین تحقیق بررسی اثرات سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران (استانداری گیلان و حوزه ستادی) می باشد و شامل اهداف فرعی مانند شناسایی یک سیستم اتوماسیون جامع اداری مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران، بررسی و تجزیه و تحلیل آثارونتایج حاصل از سیستم اتوماسیون اداری برتصمیم گیری مدیران، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت سیستم اتوماسیون اداری از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحت،دقت،بهنگام بودن و اقتصادی بودن، بررسی اثرات اتوماسیون اداری بربهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری می باشد. سیستم اتوماسیون اداری که با مشخصه هایی مانند تعدادنامه ها ی صادره ، تعداد نامه ها ی وارده ،ادراک ، ساعات استفاده به عنوان متغیرمستقل و بهبود تصمیم گیری مدیران با مشخصه هایی مانند صحت،دقت،اقتصادی بودن،به هنگام بودن به عنوان متغیروابسته مطرح می باشد. روش تحقیق علی – مقایسه ای می باشد .ونتایج حاصل از تحقیق نشان داد که سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد.و شواهدی بررد فرضیهای چهارگانه مذکور وجود نداشت. پیشنهاد می گردد مبانی مفهومی اتوماسیون اداری ، در فراگیر ترین شکل خود در ادارات دولتی و در یک قالب مبتنی بر توسعه فرهنگ سازمانی ، به کارکنان آموزش داده شود .و با توجه به سیاستهای کلی دولت در زمینه ایجاد دولت الکترونیک و اتوماسیون اداری که به آن پرداخته شده است برای تحقیق وسیع در سطح ملی در این زمینه ، آماتور از تیم محقق متخصص دارای امکانات تحققاتی وسیع و اساتید مجرب دانشگاه یا همکاری شرکت های متخصص اتوماسیون اداری استفاده شود.


خرید و دانلود بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 09:20

عنوان تحقیق: بررسی شکوفایی و خلاقیت فرزندان و طریقه پرورش والدین

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 30

شرح مختصر:

از طرفی مسئله خلاقیت مسئله‌ای است که در همه کشورها اعم از پیشرفته صنعتی و یا در حال رشد مطرح و در همه زمانها به نحو خاص خود بروز کرده است، لذا تحقیق درباره عوامل و راههای شکوفایی آن همواره مورد نیاز جوامع بوده است. از طرفی تنوع ضرر و زیانهایی که از این راه یعنی نادیده گرفتن افراد خلاق جامع به عمر انسانها و یا به منابع مادی آنان می‌رسد آنچنان رقم شایان توجهی را در برمی‌گیرد.

باید تکاملهای آموزشی کارایی خود را بیشتر در راه افزایش استعدادها و تواناییهای کودکان به کار برند. شناخت و آگاهی نسبت به الگوهای پرورش فرزندان‌ و میزان خلاقیت می‌تواند و به والدین و کودکان و همچنین مسئولان آموزش و پرورش و محققان و نظریه پردازان اجتماعی و فرهنگی کمک کند تا در برخورد با کودکان آگاهانه عمل کنند و مسائل و مشکلات آنها را در نظر داشته باشند.

در این راستا، برآنیم تا علل متفاوت شکوفایی خلاقیت و همچنین عللی که مانع از رشد خلاقیت کودکان می‌شود را بررسی کرده و به اثبات برسانیم و با روشهای متفاوت والدین، سلطة گری، آسان گیری و وابستگی شدید، مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهیم. تا کار کرد هر یک از روشهای مورد نظر به میزان خلاقیت کودکان نشان داده و مناسب بودن و مزایا و معایب هر کدام از آنها را با روشی علمی به اثبات برسانیم.

در این پژوهش برآنیم تا مشخص کنیم که آیا شیوه‌های پرورش فرزندان با روشهای که والدین در تربیت فرزندانشان به کار می‌برند چه تأثیری بر خلاقیت آنان دارد؟

فهرست مطالب

 فصل اول کلیات تحقیق.. 1

مقدمه. 2

بیان مسئله 3

فرضیات تحقیق.. 4

سوالات تحقیق.. 4

فصل دوم پیشینه تحقیق.. 5

پیشینه تحقیق.. 6

تعریف خلاقیت... 7

مفهوم خلاقیت... 8

نظریه های مربوط به خلاقیت... 10

خلاقیت معمولی و خارق العاده. 11

تفکر خلاق.. 12

روشهای پرورش خلاقیت... 13

ویژگی های کودکان خلاق.. 15

اشکال مختلف تخیل و جلوه های خلاقیت در کودکان:18

شیوه های ارتباط والدین با فرزندان.. 19

موقعیت و تأثیر خانواده بر رفتار فرزندان:22

چگونه رفتارهای ولدین می تواند خلاقیت را برانگیزد:23

نیل به دستاورد – نه نمره. 24

والدین فعال و مستقل.. 24

قدردانی از خلاقیت... 25

تصور ذهنی از آینده. 25

شوخ طبعی.. 25

اصول تورنس.... 25

منابع:27


خرید و دانلود بررسی شکوفایی و خلاقیت فرزندان و طریقه پرورش والدین

+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 07:38

عنوان تحقیق: رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 111

شرح مختصر:

این پژوهش با هدف ارتباط میان فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی بانک سپه شعبات استان مرکزی در سال 1392 صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل 316 نفر از کارکنان شاغل در بانک­ سپه شعبات استان مرکزی بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه­گیری تصادفی­طبقه­ای 174 نفر بعنوان حجم ­نمونه درنظر گرفته شد. روش جمع­آوری داده­ها بر اساس پرسشنامه انجام گرفت. ویژگی­های فنی پرسشنامه شامل پایایی و روایی با استفاده از معیارهای مختلف بررسی شد؛ بطور نمونه روش آلفای کرونباخ بعنوان یکی از روش­های ارزیابی پایایی برای این پژوهش استفاده شد که ضریب پایایی در مورد پرسشنامۀ استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون 90/0 و برای پرسشنامۀ استاندارد کارآفرینی سازمانی بارینگر و بلودُرن 80/0 بدست آمد و همینطور از روایی محتوا نیز بمنظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از اجرای پرسشنامه­ها از طریق نرم­افزار SPSSوSmart PLS در دو بخش مدل اندازه­گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش مدل اندازه­گیری ویژگی­های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردید و اصلاحات لازم صورت پذیرفت و در بخش ساختاری، ضرایب ساختاری مدل برای بررسی فرضیه­های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنی­دار میان دو سازۀ فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی و همچنین ارتباط میان تمام ابعاد فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی دارد.

واژه­های کلیدی: فرهنگ سازمانی، کارآفرینی سازمانی، بانک سپه، خلاقیت، نوآوری.

فهرست مطالب

چکیده1

فصل اول:کلیات پژوهش... 2

1-1.مقدمه. 3

1-2.بیانمسأله. 3

1-3.اهمیت و ضرورت پژوهش... 5

1-4.اهدافپژوهش... 6

1-4-1. هدفکلی.. 6

1-4-2. اهدافجزئی.. 6

1-5-1. فرضیهاصلی.. 7

1-5-2. فرضیههای فرعی.. 7

1-6.تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش... 7

1-6-1. تعاریف نظری.. 7

1-6-2. تعاریفعملیاتی.. 9

فصل دوم(ادبیات و پیشینه پژوهش)10

مقدمه. 11

1-2-کارآفرینی سازمانی.. 11

2-1-1. مفاهیم و تعاریف کارآفرینی.. 12

2-1-2. انواع کارآفرینی از دیدگاه صمد آقایی (1382)14

2-1-3. مفهوم کارآفرینی سازمانی.. 15

2-1-4.انواع کارآفرینی سازمانی از دیدگاه (تورنبری،2003)17

2-1-5. ضرورت و اهمیت کارآفرینی سازمانی.. 18

2-1-6. رشد و توسعه کارآفرینی سازمانی.. 18

2-1-7. موانع و محدودیت‌های کارآفرینیسازمانی.. 19

2-1-8. سازمان کارآفرین.. 19

2-1-9. ویژگیهای سازمان کارآفرین.. 19

2-1-10. مقایسه‌ ویژگیهای سازمانهای سنتی و سازمانهای کارآفرین.. 20

2-1-11. ساختار سازمان کارآفرین.. 21

2-1-12. عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی از دید مقیمی(1387)22

2-1-13. ابعاد کارآفرینی سازمانی.. 23

2-1-14. مدلهای کارآفرینیسازمانی.. 24

2-2. فرهنگ سازمانی.. 26

2-4-1. تعاریف و مفاهیم فرهنگ سازمانی.. 27

2-4-2. اهمیت شناخت فرهنگ سازمانی.. 28

2-4-3. نحوه شکلگیری و تداوم فرهنگسازمانی.. 30

2-4-4. مراحل ایجاد فرهنگسازمان. 31

2-4-5. سطوح فرهنگسازمانی.. 31

2-4-6. نقش و کارکردهای فرهنگ سازمان. 32

2-4-8. ویژگیهای فرهنگسازمانی.. 34

2-4-9. تقسیمبندی انواع فرهنگسازمانی.. 36

2-4-10. مدلها و الگوهای فرهنگسازمانی.. 37

2-4-10-2. ابعاد فرهنگسازمانی.. 41

2-4-11. فرهنگسازمانی و کارآفرینیسازمانی.. 42

2-3. پیشینه پژوهش... 46

2-3-1. پیشینه خارجی.. 46

2-3-2. پیشینه داخلی.. 49

2-3-3. مدل مفهومی تحقیق.. 53

فصل سوم:روش شناسی پژوهش... 54

3-1. مقدمه. 55

3-2. فرآیند پژوهش... 55

3-3. روش تحقیق.. 55

3-4. جامعه آماری.. 56

3-5. نمونه، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. 56

3-6. متغیرهای تحقیق.. 57

3-7. روش گردآوری داده‌ها (اطلاعات)57

3-8. ابزار گردآوری داده‌ها (اطلاعات)58

3-8-1. نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج پرسشنامهها59

3-8-2. روایی و پایایی ابزار گردآوری دادهها60

3-9. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها (اطلاعات)64

3-10. قلمرو تحقیق.. 66

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها (اطلاعات)68

4-1. مقدمه. 69

4-2. توصیف متغیرها69

4-3. تحلیل داده ها71

4-3-1. آزمون همبستگی میان متغیرها71

4-3-3. آزمون رگرسیون چندگانه. 74

4-3-4. تحلیل دادهها با روش مدل معادلات ساختاری.. 75

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری.. 82

5-1. مقدمه. 83

5-2. تفسیر یافته های پژوهش... 84

بحث و جمعبندی فرضیات.. 87

5-3. محدودیتهای خارج از اختیار پژوهش... 88

5-4. محدودیتهای در اختیار پژوهشگر. 89

5-5. پیشنهادهای برگرفته از یافتههای پژوهش... 89

5-6. پیشنهاد های برای پژوهشهای بعدی.. 91

فهرست منابع. 92

پیوست ها101

فهرست جدول‌ها

جدول 2-1. مقایسه سازمان های کارآفرین و سنتی.. 20

جدول 2-2. مقایسه ساختار سازمانی سازمان های کارآفرینانه و سنتی.. 21

جدول 3-1. سوالات و ابعاد هر یک از پرسشنامه ها59

جدول 3-2. انواع روایی.. 60

جدول 3-3. بررسی روایی همگرا با معیار AVE. 61

جدول 3-4. بررسی روایی واگرا62

جدول 3-5. بررسی پایایی با معیار آلفای کرونباخ. 62

جدول 3-6. بررسی پایایی با معیار پایایی ترکیبی.. 63

جدول 3-7. تأثیر حذف هریک از سوالات بر میزان آلفای کرونباخ. 63

جدول 4-1. ماتریس همبستگی میان سازه ها در فرضیه اصلی.. 72

جدول 4-2. ماتریس همبستگی میان سازه ها در فرضیه فرعی 1. 72

جدول 4-3. ماتریس همبستگی میان سازه ها در فرضیه فرعی 2. 73

جدول 4-4. ماتریس همبستگی میان سازه ها در فرضیه فرعی 3. 73

جدول 4-5. ماتریس همبستگی میان سازه ها در فرضیه فرعی 4. 74

جدول 4-6. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه مربوط به تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی.. 74

جدول 4-7. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش... 81

فهرست نمودارها و اشکال

شکل 2-1: سیر تحول مفهوم کارآفرینی سازمانی.. 15

شکل2-2: مدل کارآفرینی سازمانی اکلس و نک(1998)24

شکل 2-3:مدل شکل گیری فرهنگ سازمانی کاتر و هسکت (1992)31

شکل 2-4: سطوح فرهنگ سازمانی، از نظر شاین(1992)32

شکل 2-5: مدیریت فرهنگ سازمانی(لاورنس و فرمن،2009،ص202)34

شکل2-6:مدلفرهنگسازمانیدنیسون(2000)41

شکل 2-7. مدل مفهومی تحقیق(محقق ساخته)53

نمودار 4-1: تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت.. 69

نمودار 4-2: تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس سن.. 70

نمودار 4-3: تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس میزان تحصیلات.. 70

نمودار 4-4: تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس سابقه خدمت.. 71

شکل 4-1: تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیر فرهنگ سازمانی و ابعاد آن. 76

شکل 4-2: مقادیر t-values مربوط به متغیر فرهنگ سازمانی و ابعاد آن. 77

شکل 4-3: تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیر کارآفرینی سازمانی و ابعاد آن. 78

شکل 4-4: مقادیر t-values مربوط به متغیر کارآفرینی سازمانی و ابعاد و سوالات آن. 79

شکل 4-5: رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی همراه با ضرایب استانداردشده80

شکل 4-6: رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی همراه با مقادیر t-values. 81


خرید و دانلود رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی

+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 05:03

عنوان تحقیق: بررسی رابطه جهت گیری هدف پیشرفت، خود کارآمدی و خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسردوره راهنمایی شهرستان اصفهان

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 82

شرح مختصر:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه جهت گیری هدف پیشرفت و خود کارآمدی باخلاقیت دانش آموزان دوره راهنمایی بود. بدین منظور، پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و مک گریگور(2001)، خودکارآمدی عمومی جروسالم و شوارزر (1992، به نقل از فولادچنگ، 1382) و خلاقیت عابدی (1372) به 329 نفر شامل 169 دختر و 160 پسر که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند، ارائه شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که جهت گیری هدف تسلطی- گرایشی و جهت گیری هدف عملکردی- اجتنابی نمره کل خلاقیت و ابعاد آن را به صورت معنی داری پیش بینی می کنند. همچنین خودکارآمدی نیز خلاقیت را به صورت مثبت و معنی داری پیش بینی می کند. نتایج آزمون t نشان داد که جهت گیری هدف عملکردی-گرایشی دختران بیشتر از پسران است. در انواع دیگر جهت گیری های هدف تفاوت معنی داری بین دختران و پسران مشاهده نشد. همچنین در نمره کل خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود نداشت. اما نمرات ابعاد ابتکار و بسط دختران بیشتر از پسران بود. در نمرات خودکارآمدی دختران و پسران نیز تفاوف معنی داری مشاهده نشد.

واژگان کلیدی: خلاقیت، جهت گیری هدف پیشرفت، خودکارآمدی.

 فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

1-2- بیان مسئله3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 4

1-4- اهداف تحقیق5

1-5- سوالات تحقیق6

1-6- تعریف مفهومی متغیرها7

1-6-1- خلاقیت7

1-6-2- جهت گیری هدف7

1-6-3- خودکار آمدی 8

1-7- تعریف عملیاتی متغیرها8

1-7-1- خلاقیت8

1-7-2- جهت گیری هدف8

1-7-3- خودکارآمدی 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

2-1- مبانی نظری11

2-1-1- خلاقیت 11

2-1-1-1- رویکردهای مختلف به خلاقیت13

2-1-1-1- 1- دیدگاه روانکاوی13

2-1-1-1-2- دیدگاه رفتارگرایی14

2-1-1-1-3- دیدگاه انسان گرایی15

2-1-1-1-4- دیدگاه شناختی16

2-1-2- جهت گیری هدف پیشرفت17

2-1-2-1- انگیزش 17

2-1-2-2- انگیزش ومفهوم هدف18

2-1-2-3- نظریه جهت گیری هدف پیشرفت19

2-1-3- خودکارآمدی 21

2-2- تحقیقات پیشین25

2-2-1- جهت گیری هدف پیشرفت و خلاقیت25

2-2-2- خودکارآمدی و خلاقیت26

2-2-3- تفاوت های جنسیتی درخلاقیت27

2-2-4- تفاوت های جنسیتی در جهت گیری هدف پیشرفت29

2-2-5- تفاوت های جنسیتی در خودکارآمدی30

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- طرح تحقیق32

3-2- جامعه آماری، نمونه، روش نمونه گیری32

3-3- ابزار اندازه گیری33

3-3-1- پرسشنامه خلاقیت 33

3-3-2- پرسشنامه اهداف پیشرفت34

3-3-3- پرسشنامه خودکارآمدی36

3-4- روش اجرا38

3-5- روش آماری38

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1- یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش40

4-2- یافته های استنباطی و بررسی سوالات تحقیق41

4-2-1- بررسی رابطه جهت گیری های هدف، خودکارآمدی وخلاقیت41

4-2-2- پیش بینی خلاقیت توسط جهت گیری های هدف و خودکارآمدی41

4-2-3- پیش بینی ابعاد خلاقیت توسط جهت گیری های هدف و

خودکارآمدی 43

4-2-4- بررسی تفاوت های جنسیتی در جهت گیری هدف، خلاقیت و

خودکارآمدی 44

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-1- جهت گیری هدف و خلاقیت47

5-1-2- خودکارآمدی و خلاقیت48

5-1-3- تفاوت های جنسیتی در متغیرهای پژوهش49

5-2- کاربردهای پژوهش50

5-3- محدودیت های پژوهش51

5-4- پیشنهادات پژوهش51

فهرست منابع

منابع فارسی  52

منابع انگلیسی 57

پیوست ها63

 فهرست جداول

جدول 3-1: ضرایب پایایی آلفای کرونباخ پرسشنامه خلاقیت34

جدول 3-2: همبستگی خرده مقیاس های پرسشنامه خلاقیت با نمره کل پرسشنامه. 34

جدول 3-3: ضرایب پایایی آلفای کرونباخ پرسشنامه جهت گیری هدف35

جدول 3-4: ضرایب همبستگی نمره هر جهت گیری با سوالات مربوط به آن

جهت گیری 36

جدول 3-5: ضرایب همبستگی نمره هر سوال با نمره کل پرسشنامه خودکارآمدی37

جدول 4-1: میانگین و انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره متغیرهای پژوهش40

جدول 4-2: ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه41

جدول 4-3: رگرسیون خلاقیت روی جهت گیری های هدف و خودکارآمدی42

جدول 4-4: رگرسیون ابعاد خلاقیت روی جهت گیری های هدف وخودکارآمدی43

جدول 4-5: تفاوت های جنسیتی در جهت گیری هدف، خلاقیت و خودکارآمدی45


خرید و دانلود بررسی رابطه جهت گیری هدف پیشرفت، خود کارآمدی و خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسردوره راهنمایی شهرستان اصفهان

+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 03:20

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فهرست مطالب 1

-چکیده 3

-مقدمه 4

-تعریف خلاقیت 4

-خصایص افراد خلاق 5

-خصایص دانش آموزان خلاق 6

-عوامل موثر در پرورش خلاقیت 6

-محرکی برای تفکر خلاق 8

-عوامل درونی و بیرونی مؤثر در خلاقیت 8

-ارتباط مدرسه محوری و خلاقیت 10

-خطراتی که خلاقیت را تهدید می کند 12

-ارتباط مثبت بین کنجکاوی و آفرینشگری (خلاقیت) 13

-انگیزش و عوامل پرورش کنجکاوی 14

-روشهای پرورش خلاقیت 16

-یادگیری فعال 16

-یادگیری اجتماعی 16

-یادگیری خلاقانه 17

-گردش علمی 17

-بازی و سرگرمی 18

-کارهای دستی و نقاشی 18

-مطالعه و اشعار و ملودی های کودکانه 19

-استفاده از تکنولوژی آموزشی 20

-نتیجه گیری 21

منابع 22

 

اهمیت خلاقیت و روشهای پرورش آن در دوره ابتدایی:

چکیده:

-خلاقیت کیفیتی است که در همه ی انسانها وجود دارد اما ظهور خلاقیت مستلزم پرورش است.

-مهمترین گام در پرورش خلاقیت به ایجاد شرایط محیطی مناسب است.

خانواده و مدرسه مهمترین نقش را در ظهور خلاقیت کودکان دارند. و مهارتها و توانایی های خلاقیت در فرد به یکباره حاصل نمی شود.

-برای رشد خلاقیت برخورداری از اعتماد به نفس کاملا ضروری است.

-خلاقیت از طریق آزمایش به تجربه و کنکاش رشد می کند. بنابراین باید فرصت های یادگیری و تجربه عمل برای کودکان فراهم کرد.

-خلاقیت کنجکاوی و تمایل به دانستن و تجربه ی امور تازه و ناشناخته است، لذا به کنجکاوی کودکان باید بها داد.

اندیشه ها و دستاوردهای خلاق کودکان را باید تشویق کرد.

-برای رشد و پرورش خلاقیت باید به دروس ورزش و هنر توجه خاصی نمود.

(اهمیت خلاقیت و روشهای پرورش آن در دوره ابتدایی)


مقدمه:

کودکان بزرگترین سرمایه هر کشور به حساب می آیند و در حقیقت ثروت یک ملت و جامعه است. هرگاه خواستید بدانید کشوری توسعه یافته است یا در مسیر توسعه حرکت می کند یا نه، دبستانهایش را ببنید و به بکار بردن روانشناسی یادگیری در دبستان توجه کنید.

آدم های فردا را آن جا می سازند، فقط اگر دانش آموزان خلاق، متعهد و نو آوری بار بیایند. فردا جامعه، مدیران خلاق خواهد داشت.

خلاقیت و نو آوری در دوران دبستان آموخته می شود. اگر قرار است برنامه رشد و توسعه پایدار سرعت کافی داشته و حساب شده و مداوم باشد، به آدمهای مبتکر و نوآور نیاز است.

گرچه تمدن و فرهنگ بشری نتیجه ی تلاش همه ی آدمیان در تمام دوران است، اما غنا و عظمت آن را مدیون گروه کوچکی از انسانها هستیم که کاشف، مخترع، هنرمند یا متفکر نامیده می شوند.

ابتدا، معنی خلاقیت و تعاریفی از آن اشاره می کنیم و در ادامه به روشهای پرورش آن و مباحث دیگر. [1]

تعاریف خلاقیت:[2]

خلاقیت عبارتست از: به کارگیری توانایی ذهنی، برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید.

و در فرهنگ فارسی معین واژه ی خلاقیت مترادف با ابداع، نوآوری و به معنای نو نهادن، نوچیزی آوردن، ایجاد و اختراع آورده شده و خلاصه خلاقیت نیرویی است ذهنی که انسان را در پیدا کردن مشکل وحل آن یاری می نماید. خلاقیت یعنی ارائه یک راه حل خلاقیت خود شکوفایی ذهن و نتیجه تفکر واگراست. خلاقیت از طرف دانشمندان با تعابیر گوناگونی تعریف شده از جمله:

خلاقیت به کار گیری توانایی ذهنی، برای ایجاد یک تفکر یا مفهوم جدید. (کابزرص4، 1968)

خلاقیت از نظر گتزلز: یعنی یافتن مسئله و خلاقیت عبارتست از توانایی عبور از مرز دانسته ها که محدوده ای عادی دارد برای رسیدن به مرز ندانسته ها.

خلاقیت از نظر جرج سیدل: توانایی ربط دادن و وصل کردن موضوع ها. صرف نظر از اینکه در چه حوزه یا زمینه ای انجام گیرد، از مبانی بهره گیری خلاق از ذهن است.

خلاقیت از نظر اریک فروم: خلاقیت توانایی دیدن و(آگاه شدن) و پاسخ دادن است.

خصایص افراد خلاق و دانش آموزان خلاق:[3]

تحقیقات نشان می دهد که اشخاص خلاق کم و بیش دارای خصایص زیر می باشند:

1-تمایل دارند فصیح صحبت کنند و غنای خود را در روانی افکار و سرعت ربط دادن اشیاء و افکار به ظاهر نامربوط نشان دهند.

2-در جو آزاد، انعطاف و وفاق دارند و در جو فشار، گردن کش اند.

3-در فکر کردن بیشتر واگرا و مبتکرند تا هم گرا ودنباله رو.

4-حافظه خوب وفکری جویای ارتباط دادن آنها،سبب می شود که هر چیز نو ظهور آشنا بیایند.

5-به خلق خوش و رفتار شوخ تمایل دارند.

6-به داشتن افکار احمقانه و غریب شهرت دارند.

7-کارشان نشانه ای است از افکار عدیده ای که از مسیر کوبیده (هموار) به دور است که بعضی از این خصلتها سبب ناراحتی بسیاری از معلمان می شوند.


خصوصیات دانش آموزان خلاق:[4]

و خلاصه خلاق بالقوه، افرادی مستقل، روشنفکر، زبان دار، در حد اعلاء هستند. و در بعضی اوقات غیر اجتماعی اند. آنان از درس حفظی و درس گوش دادنی عادی لذت نمی برند. به نحو ویژه ای جوابگوی جوی می باشند که در آن آزاد هستند و آزادی و امنیت برای سوال کردن وجود داشته باشد.

همچنین پاسخگوی فرصت های تجربه کردن و احساس خطر کردن می باشند.

دانش آموزان خلاق دارای ویژگی هایی هستند از جمله: قابلیت انعطاف، حساسیت تحمل، احساس مسوولیت، احساس همدردی، استقلال و خودپنداری مثبت، نیاز به تماس های اجتماعی و علاقه به پیشرفت، سنت شکن است و اکثر قوانین را با دلیل به چالش می گیرد. جرأت در ابراز عقاید متفاوت دارند.

استقلال در تفکر و قضاوت: دوست دارد بدون کمک دیگران بیندیشد و تصمیم بگیرد.

عدم تمایل به همنوایی و همرنگی با کلاس.

عوامل مؤثر در پرورش خلاقیت:

از راههای مختلف که می توان خلاقیت ذهنی کودکان را باور ساخت از جمله:

1-ایجاد شرایط مناسب برای بروز خلاقیت کودکان در محیط خانوادگی و آموزشی است.

2-پرورش حس کنجکاوی در کودکان که کنجکاوی به صورت فطری و غریزی در همه افراد موجود است و همین امر تحول کنجکاوی کاملا اکتسابی و محیطی است.

3-تقویت اعتماد به نفس و احساس خود ارزشمندی در کودکان که هر چه این امر بیشتر تقویت شود امکان بروز تفکرات نو و تازه بیشتر فراهم خواهد شد.

4-ایجاد فرصت برای یادگیری و اکتشاف در کودکان، باید فرصت های کسب تجربه و آزمایش و ایجاد کنجکاوی را برای کودکان فراهم کرد.

5-زدودن ترس از میان افکار و اندیشه ها در کودکان، که یکی از دلایل رکود ذهن. ترس از عدم پذیرش دیگران است. بنابراین یکی از راههای پرورش خلاقیت در کودکان تشویق به بیان آزادانه اندیشه و افکار و احساسات و زدودن ترس از میان راه حل های غیر معمول است.

6-تشویق دستاوردهای خلاق کودکان.[5]

7-توجه به برنامه های درسی (اهداف، محتوا، روشهای تدریس، شیوه های ارزشیابی) اگر خواهان رشد و پیشرفت جامعه و پرورش افراد خلاق هستیم باید تغییرات کلی و بنیادی در نظام آموزش وپروزش داده شود.

 

[1]-ک. خانواده و فرزندان دوره ابتدایی، ج، سوم، ص36، سال 1377.

[2]-فرهنگ معین، محمد معین، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، 1376.

[3]-ک. کاربرد روانشناسی در آموزش خلاقیت، رابرت بیلر، ترجمه پروین کدیور، ص85، سال انتشار 1376، دانشگاه تهران.

[4]-رشد معلم، شماره 102، 1373، ص100.

[5]-مجله رشد، تکنولوژی و خلاقیت و روشهای پرورش آن در کودکان 7. م. ناصر صبحی قراملکی. ص16-18، اسفند 1378.

 


خرید و دانلود مقاله  اهمیت خلاقیت و روشهای پرورش آن در دوره ابتدایی