X
تبلیغات
رایتل
+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 09:32

برای دوستانی که تمایل به ترجمه دارند برای آزمون دکتری و یا اساتید دانشگاه، همچنین کتاب بسیار مناسبی جهت استفاده از منبع در پایان نامه می‌باشد مبلغ اصلی کتاب در سایت فروش 46 یورو می‌باشد آن هم با اینکه به علت تحریم قابل خرید از ایران نیست.

لینک کتاب http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118732960.html

 

سایر سفارشات برای خرید نیز پذیرفته می‌شود


خرید و دانلود Introduction to Islamic Economics

+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 07:36

برنامه آموزشی دوره دکتری دندانپزشکی که در حال حاضر در دانشکده های دندانپزشکی کشور64 تصویب گردیده /3/ اجرا می شود در یکصد وبیست و ششمین جلسه شواری برنامه ریزی مورخ 27است . بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اهداف سازمان بهداشت جهانی که دولت جمهوری اسلامی ایران خود را مقید به وصول به آنها می داند اعاده سلامتی برای آحاد ملت ایران ضروری است و بر این پایه هدف اصلی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تامین حفظ وارتقای سلامتی افراد جامعه تعریف شده است .بدیهی است ترتیب نیروی انسانی در بخش دندانپزشکی می باید به هدف فرعی تامین حفظ و ارتقائ سلامت دهان و دندان افراد جامعه منجر شود که متاسفانه تاکنون به این هدف نائل نشده است و ازطرفی در چند سال گذشته اعتراض به محتوای برنامه آموزشی دوره دکتری دندان پزشکی شروع به افزایش یافته است . برای مثال این سوالات که چ را دانش آموختگان دانشگاهها با نیاز های جامعه خودآشنایی کافی ندارد و یا چرا محتوای برنامه آموزشی در جهت رفع نیاز های جامعه طراحی نشده است و یا ..در ذهن بسیاری از متولیان دلسوز آموزش دندانپزشکی کشور وجود داشته و دارد . و با توجه به شرحفوق ، بازنگری برنامه که جزء اساسی توسعه آموزش قلمداد می گردد به عنوان یک ضرورت قطعی پذیرفته شده و به مورد اجرا درآمده و اکنون با لطف و عنایت الهی و بازنگری برنامه دوره دکترای عمومی دندان پزشکی به انجام رسیده است .تعریف دوره دکتری عمومی دندانپزشکی یکی از دوره های مصوب نظام آموزش عالی در کشور جمهوریاسلامی ایران است که به اعطای مدارک دانشگاهی می انجامد. این دوره مجموعه هماهنگ فعالیتهای آموزش نظری ، عملی ، بالینی و تحقیقاتی است .هدف هدف از اجرای برنامه دوره دکتری عمومی دندانپزشکی تربیت دندانپزشکان عمومی شایسته ای است


خرید و دانلود مقاله برنامه آموزشی دوره دکتری دندانپزشکی

+ سجاد سه‌شنبه 30 شهریور 1395 04:36

این فایل شامل کدهای هیلبرت ترانسفورم(hilbert transform) بوده و هر خط دارای توضیح جداگانه می باشد.

همچنین به راحتی قابلیت انطباق با داده های ورودی مورد نظر شما را دارند.

 


خرید و دانلود دانلود کد متلب هیلبرت ترانسفورم(hilbert transform)