X
تبلیغات
رایتل
+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 12:22

عنوان مقاله: دیدگاه اسلام و روانشناسان در مورد رشد و تربیت کودک

قالب بندی: word

تعداد صفحات: 53

شرح مختصر:

رشد دوران کودکی را هورمون ها کنترل می کنند و علاوه بر آن، عواملی همچون رژیم غذایی و سلامت کلـی فرد هـم بر آن تأثیر می گذارند، بدن کودک مدام در حال رشد است. اما میزان این رشد بسته به مرحله زندگی متفاوت است. روی هم رفته رشد در دوران شیرخوارگی و دوران بلوغ سریع تر از همه دوران های دیگر است. علاوه بر آن بعضی از اعضای بدن هم سریع تر از قسمت های دیگر رشد می کنند که این امر منجر به تغییر نسبت های بدنی کودک در حین رشد میشود. در هنگام تولد، اندازه سر، یک چهارم طول کل بدن است و تا ۶ ‌سالگی نیز به سرعت به رشد خود ادامه مــی دهد. خصیصه هـای صورت نیـز در طـی کودکی تغییـر مـی یابند؛ بدین ترتیب که صورت بزرگتر از باقی جمجمه می شود. اندام ها دردوران شیرخوارگی نسبت به سایر اجزای بدن کوچک تر هستند و با رشد کودک طویل تر می شوند که به ویژه این طویل شدن در دوران بلوغ سریع تر است. نهایتاً بدن در حدود‌ ۱۸ سالگی به اندازه نهایی خود می رسد. در این زمان، اندازه سر تقریباً یک هشتم طول کل بدن است در حالی که اندازه پاها نصف اندازه بدن است.

  • کسب مهارت‌ها در ۵ ‌سال اول زندگی

نوزادان قادرند ببینند، بشنوند، اعمال بازتاب گونه داشته باشند (مثل مکیدن) و برای جلب توجه مادرخود گریه می کنند. از هنگام تولد تا حدود ۵ سالگی، خردسالان انواعی ازدیگر مهارت های ضروری را فرا می گیرند. مهارت های جسمی، چیره دستی، زبان و رفتار اجتماعی چهار جنبه مهم تکامل کودک هستند. کسب این مهارت ها طی مراحل مشخص موسوم به »شاخص های نمو« روی می دهد. این مراحل به ترتیب خاصی روی می دهند و زمان آن را به صورتی نه چندان دقیق می توان پیش بینی کرد. هر چند که سن دقیق دستیابی به این مهارت ها در هر کودکی متفاوت است. توانایی یادگیری مهارت های خاص مثل کنترل ادرار و مدفوع به بلوغ دستگاه عصبی کودک بستگی دارد. علاوه بر آن قبل از یادگیری مهارت های پیچیده مشخص، ابتدا لازم است که کودکان توانایی های ساده تری را کسب کنند؛ برای مثال کودک باید قبل از آن که بتواند راه برود، باید بتواند بایستد. مهارت‌های جسمی مهمترین مهارت ها، کنترل یافتن بر وضعیت بدن،‌تعادل و حرکت است. شیرخوار ابتدا یاد می گیرد چگونه سرش را بلند کند و بچرخاند. پس می نشیند. پس از آن یاد می گیرد که چگونه روی زمین بخزد، بایستند، راه برود و بدود. چیره دستی و بینایی کودکان یاد می گیرند که چگونه حرکات دست و بینایی خود را هماهنگ کنند. تا بتوانند اعمالی همچون برداشتن اشیا و نقاشی کردن را انجام دهند. شنوایی و زبان در ابتدا کودکان فقط به سمت صدا برمی گردند و با بغ بغو کردن به آن پاسخ می دهند. در یک سالگی کودک اولین کلمه خود را به زبان می آورد و به تدریج معنی کلمات را می فهمد و پـس از آن یـاد مـی گیرد جمـله سازی کند. رفتار اجتماعی و بازی و لبخند زدن اولین مهارت اجتماعی است که کودک فرا می گیرد. بعدها یاد می گیرد که با دیگر کودکان بازی کند و جدایی از والدین را تحمل کند. کودکان مهارت های عملی از قبیل تغذیه و لباس پوشیدن (به تنهایی) را نیز یاد می گیرند.

فهرست مطالب:

رشد کودک...............................................................................3

تغذیه کودک............................................................................. 6

پرورش روان کودک

ارتباط کلامی با کودکان.............................................................. 8

به کودکان خود اعتماد کنید......................................................... 15

ترس های دوران کودکی ............................................................ 16

تربیت

امام باقر (ع) و تربیت فرزند ......................................................... 18

تربیت کودک قبل از دبستان ....................................................... 24

تربیت فرزند ............................................................................. 27

ایجاد رفتارهای مطلوب در کودکان ................................................ 30

مراقبت از فرزندمان ................................................................... 34

آموزش

آموزش قبل از دبستان ....................... ....................................... 36

با “بخوان” “ بخوان” بچه درسخوان نمی شود ................................. 38

 

رنگ و کودک .......................................................................... 43

بازی و کودکان

 

لزوم بازی با کودکان ................................................................... 46

بازی و شکوفایی ....................................................................... 48

 

منابع و مآخذ


خرید و دانلود دیدگاه اسلام و روانشناسان در مورد رشد و تربیت کودک

+ سجاد دوشنبه 5 مهر 1395 10:42

رفتار والدین سرمشق و الگوى ذهنى هر کودکى است، به گونه اى که در آینده ابعادشخصیت او را تشکیل خواهد دادپایدارى همدلى با تمرین مسئولیت پذیرى[]رشد شناختى و مهارتى افراد از دوران کودکى و روزهاى اول پس از تولد آغاز مى شود.به عبارت دیگر شکل گیرى روابط اجتماعى کودکان از جنبه هاى اصلى رشد اولیه آنهابه شمار مى رود. کودکان از دوران شیرخوارگى با مفهوم و معناى واژه هایى مانند درکمتقابل، همدلى، احساس مسئولیت پذیرى آشنا شده و آنها را درک مى کنند.کودکان از سن دو سالگى، محرک هاى مختلف را از سوى افراد مختلف دریافتمى کنند و به آنها پاسخ و جهت مى دهند. روانشناسان معتقدند، نوزادان در نخستین روزهاى عمر خود توجه و مسئولیت پذیرى والدین را نسبت به خود درک مى کنند.تحقیقات نشان مى دهد افرادى که در دوران شیرخوارگى، قبل از احساس نیاز به تغذیه ازشیر مادر و گریه کردن مطابق با برنامه، تغذیه شده اند در آینده افرادى اجتماعى،مسئولیت پذیر با اعتماد به نفس بالا بار آمده اند.اهمیت مسئولیت پذیرى مسئولیت پذیرى از ابعاد مثبت شخصیتى افراد است که از طریق والدین و به طور وراثتى،به فرزندان انتقال پیدا نمى کند، بلکه از اصول اولیه زندگى است که بهتر است از همان سال هاى ابتدایى عمر به کودکان آموزش داده شود.تقلید، یکى از جنبه هاى اصلى رشد شناختى در کودکان است که به سرعت شکل مى گیرد. رفتارهاى والدین به تدریج به صورت یک الگوى رفتارى یا سرمشق در ذهن کودک نقش مى بندد. فاران حسامى - روانشناس، در این خصوص معتقد است رفتارهاى غلط والدین که نوعى الگوى نامناسب براى کودکان محسوب مى شود در پرورش افرادبى مسئولیت نقش مهمى دارد. براى نمونه کودکى که دست خود را مى سوزاند یا در اثربرخورد با میز گریه مى کند، باید خود را در برابر اتفاقى که رخ داده است، مسئول بداند.این کارشناس اضافه مى کند، اکثر کودکان وقتى عملى انجام مى دهند منتظر دریافت عکس العمل از جانب اطرافیان هستند. والدین، دو نوع پاسخ غلط در برابر رفتارهاى نادرست کودکان انجمى دهند.در حالت اول، والدین سهل گیر و دلسوز افراطى، کودک را مورد محبت فراوان قرار داده و عامل صدمه دیدن کودک را وسیله یا فردى دیگر مى داند و آن را مورد سرزنش قرارمى دهند. اکثر والدین براى پیشگیرى از گریه یا ناراحتى کودکشان، عوامل خارجى را مسبب بروز مشکل مى دانند. در حالت دوم که بیشتر در خانواده هاى سخت گیر انجام مى گیرد، کودک با سرزنش شدید یا تنبیه سخت از سوى پدر و مادر یا اطرافیان مواجه مى شود.


خرید و دانلود تحقیق مسئولیت پذیری در کودکان

+ سجاد سه‌شنبه 30 شهریور 1395 07:38

عنوان مقاله: بررسی مثبت اندیشی در بین جوانان و راههای افزایش آن

قالب بندی: word

تعداد صفحات:54

قیمت: 2300 تومان

شرح مختصر:

روان‌شناسان معتقدند اندیشه‌ها و پندارهای ماست که کیفیت زندگی ما را می‌سازند. اندیشه‌ها هستند که موجب موفقیت یا شکست می‌شوند. با اندیشه‌های مثبت است که توانمندی‌ها، اعتماد به نفس و خودباوری‌ها افزایش می‌یابند، در حالی که با افکار منفی احساس ناتوانی، حقارت و خودکم‌بینی درانسان تشدید شده و در نتیجه بسیاری ازامراض روحی وجسمی گریبانگیر فرد می‌شوند. 
وقتی اندیشه‌های منفی داریم آنها را خواسته یا ناخواسته هر روز بارها تکرار می‌کنیم،‌ در نتیجه افکار‌ ما منفی‌تر می‌شوند و جای بیشتری در ذهن به خود اختصاص می‌دهند. مثبت‌ اندیشی صرفا در داشتن افکاری خاص خلاصه نمی‌شود، بلکه نوعی رویکرد و جهت‌ گیری کلی درباره زندگی است. مثبت‌ اندیشی به معنای آن است که تصور خوبی از خود داشته باشیم نه اینکه همواره خود را سرزنش کنیم؛ اینکه انتظار داشته باشیم تا در دنیا به بهترین چیزها برسیم و یقین داشتن به اینکه به خواسته‌های خود خواهیم رسید. برای رسیدن به مثبت‌اندیشی راه‌های زیادی وجود دارد که باید در برنامه روزانه خود اعمال کنید. مثبت‌ اندیشی به معنای توجه نکردن به مشکلات یا خوشبینی کاذب نیست،بلکه در این تکنیک یاد می‌گیرید که با حفظ آرامش و خونسردی با مسائل روبه‌رو شوید.

در پروژه حاضر به بررسی مثبت اندیشی در بین جوانان و راههای افزایش آن میپردازیم .

 


خرید و دانلود بررسی مثبت اندیشی در بین جوانان و راههای افزایش آن

+ سجاد یکشنبه 28 شهریور 1395 11:46

عنوان کامل : بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطة شهرستان ابهر

تعداد صفحات : 60

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

 

چکیده:
تحقیقی که پیش روی شماست در رابطه با نحوه گذراندن اوقات فراغت دختران مقطع متوسطه شهرستان ابهر می باشد.
که در فصل اول به طرح و بررسی مسئله اهداف و ضرورت فواید تحقیق و محدوده و حدود مطالعاتی و فرضیات و تعاریف عملیاتی، و پیشینة تحقیق پرداخته شده در فصل دوم اشارهای به نظریات بزرگان اندیشمندان در مورد اوقات فراغت پرداخته شده بر ادبیات تحقیق هم گذری اشاره شده، در فصل سوم، روش تحقیق، ابزار اندازه گیری جامعه آماری که جامعه آماری در این تحقیق ۱۶۶۲ نفر است که بصورت نمونه گیری تصادفی ساده ۱۰۰ نفر نمونه انتخاب شده است.
در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل ۵ فرضیه زیر پرداخته شده است.
به نظر می رسد چگونگی گذران اوقات فراغت با پرداختن به فعالیتهای ورزشی سپری می شود.
به نظر می رسد چگونگی گذران اوقات فراغت با اقتصاد خانواده رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد چگونگی گذران اوقات فراغت با تحصیلات پدر رابطه معنا داری وجود دارد.

 

فهرست مطالب
عنوان
چکیده
مقدمه
فصل اول
کلیات تحقیق
بیان مسئله
اهداف تحقیق
اهمیت تحقیق و فواید تحقیق
تعریف مفاهیم
پیشرفت تحصیلی
فرضیه
پیشینة تحقیق
حدود و محدوده مطالعاتی
فصل دوم
چارچوب نظری
آراء جامعه شناسان
دیدگاههای فلسفی
آراء روانشناسان
نظریات روانشناسان در باب پیدایش فراغت
عوامل مؤثر بر گذران اوقات فراغت
کارکردهای اوقات فراغت از دیدگاه اسلام
فصل سوم
روش تحقیق
درآمد
جامعة آماری
نمونة آماری
ابزار پژوهش
روش تحلیل داده ها
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
پیشنهادات
منابع
ضمایم


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

خرید و دانلود بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر