X
تبلیغات
رایتل
+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 12:11

این مقاله شامل 15 صفحه ترجمه و 15 صفحه متن لاتین می باشد 

قسمتی از متن لاتین این مقاله:

This article presents the comparative bench testing results of a naturally aspirated, four stroke, four cylinder, water cooled, direct injection Diesel engine operating on Diesel fuel and cold pressed rapeseed oil. The purpose of this research is to study rapeseed oil flow through the fuelling system, the effect of oil as renewable fuel on a high speed Diesel engine performance efficiency and injector coking under various loading conditions.

ترجمه:

این مقاله نتایج آزمایش bench تطبیق از یک موتور دیزلی تزریق مستقیم که دارای یک مکنده طبیعی ، چهار پیستون ، چهار سیلندر ، خنک کننده آب می باشد و با سوخت دیزلی و چگالش سرمایشی روغن گیاهی کار می کند ، را معرفی می نماید.

هدف این تحقیق مطالعه و بررسی جریان روغن گیاهی در سیستم سوختی ، تأثیر روغن گیاهی به عنوان سوخت قابل تجدید به روی بازده عملکرد یک موتور دیزلی سرعت بالا و تکلیس انژکتوری تحت شرایط گوناگون بارگیری می باشد


خرید و دانلود ترجمه مقاله زبان انگلیسی(ازمایش بنچ-مکانیک)

+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 01:55

در عصر حاضر محققین و مدیران توجه خاصی به اهمیت نوآوری در دانش مدیریت داشته اند ،عصری که مشارکت نیروی انسانی دانشگرا جایگزن پتانسیلهای عملکردگرا شده است. از این رو مدیریت نوین بر آن است که با تجهیز به دانش روز بتواند
راهی امن و مطمئن در مسیر خلاقیت و نوآوری داشته و در عرصهی رقابت سازمانی پویا و پایا باشد. منظور از نوآوری خلاقیت
تجلی یافته و به مرحلهی کاربردی رسیده است. به بیان دیگر در محیط رقابتی امروز سازمانها به میزان فزایندهای نیازمند
مدیریت دانش با رویکرد نوآورانه هستند به همین دلیل مدیریت دانش نیز از اهمیت خاص برخوردار می گردد و بر خلاف
گذشته که سلسله مراتب، نقطهی تمرکز مدیریت سازمانها بود امروزه دانش و نوآوری در ارتباطی دو سویه محور اصلی هستند.
نکتهی قابل بحث این است که با عنایت به حساسیت مدیریت یک سازمان به منظور ایجاد فضای مناسب ظهور خلاقیت و
نوآوری و سوق دهی فعالیتهای سازمانی در ایجاد شبکههای گروهی خلاقیتمحور، آیا مراکز آموزشی بستر لازم جهت تربیت
دانش مدیران و ایجاد توانایی بهره برداری از اطلاعات کاربردی نوین را ایجاد مینماید؟ آیا مدیران آینده در تحصیلات خود
مهارتها و توانمندیهای لازم و یا به عبارت دیگر دانش کاربردی موثر را به منظور تصدی مدیریت یک سازمان کسب مینمایند،
به گونهای که بتوانند با دانش خود به مدیریت دانش سازمان پرداخته و تمام زیرمجموعهی خود را در جهت ایجاد اقدامات
نوآورانه وبروز رسانی اطلاعات خود از طریق بهره گیری از مقالات و منابع به روز در مدیریت نمایند، در مفهوم واضحتر به
مدیریت نوآوری بپردازند. هدف اصلی این مقاله ارائه چارچوب عملی به منظور تغییر محوریت تدریس از تئوری به ایجاد
مهارتهای کاربردی در رشته مدیریت با بهرهگیری از تکنیکهای جدید آموزش بوده و همچنین با ارایه مدل پیشنهادی کمک به
ایجاد مهارت زبان انگلیسی به منظور بهره مندی از منابع و مقالات جدید و کاربردی در بین کارکنان نماید.


خرید و دانلود نقش شیوه آموزش نوین دانشگاهی در ارائه مدیریت کاربردی سازمانی: ارائه مدل پیشنهادی آموزش مهارت زبان انگلیسی و مدیریت نوین

+ سجاد دوشنبه 5 مهر 1395 07:24

ترجمه زبان انگلیسی اختصاصی دریل کاری .....خیلی دقیق و روان معنی شده است


خرید و دانلود ترجمه زبان(دریل کاری)

+ سجاد دوشنبه 5 مهر 1395 07:04

با سلام این مقاله شامل 9 صفحه متن لاتین و 21 صفحه متن ترجمه آن است ترجمه بسیار عالی انجام شده است 

قسمتی از متن لاتین این مقاله:

We present a multi-objective genetic algorithm for mining highly predictive and comprehensible classification rules from large dat- abases. We emphasize predictive accuracy and comprehensibility of the rules. However, accuracy and comprehensibility of the rules often conflict with each other. This makes it an optimization problem that is very difficult to solve efficiently. We have proposed a multi-ob- jective evolutionary algorithm called improved niched Pareto genetic algorithm (INPGA) for this purpose. We have compared the rule generation by INPGA with that by simple genetic algorithm (SGA) and basic niched Pareto genetic algorithm (NPGA). The experimen- tal result confirms that our rule generation has a clear edge over SGA and NPGA.

 ترجمه:

 شما میتوانید با کلیک روی لینک زیر ترجمه را مشاهده فرمایید 

http://uupload.ir/files/3ece_untitled1_001.jpg

آپلود عکس

 


خرید و دانلود مقاله  زبان انگلیسی با ترجمه( الگوریتم ژنتیک)

+ سجاد دوشنبه 5 مهر 1395 05:17


در این کتاب ۱۵۰۰ واژه انگلیسی به همراه معنی فارسی آن گردآوری شده است. کلیه کلمات بر اساس ترتیب الفبای انگلیسی مرتب شده و قابل دسترسی هستند


خرید و دانلود 1500 واژه پرکاربرد زبان انگلیسی-معنی فارسی به انگلیسی


   برچسب‌ها: زبان انگلیسی، 1500 واژه
   نظرات (0)