X
تبلیغات
رایتل
+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 12:59

این تحقیق بصورت Word و با موضوع ایمنی در گودبرداریانجام گرفته است.تحقیق برای مهندسی عمران مناسب است و در 12 صفحه می باشد. می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.

منظور از ساختمان‌های مصالح بنایی در این مقاله، ساختمان‌هایی است که ‌ازمصالح سنگی یا آجری با ملات ماسه سیمان یا ملات دیگری ساخته شده و فاقد کلاف‌های افقی و قائم بوده و مصالح آجر و ملات استفاده شده درآن دارای مشخصات فنی مناسب نبوده، بعضاً دارای سقف دیافراگم صلب یکپارچه نیز نیست. علاوه برآن به دلیل قدمت زیاد، مصالح استفاده شده در آن دچار پوسیدگی، فرسایش و هوازدگی شده‌است. معمولاً اینگونه ساختمان‌ها دارای دیوارنسبی[3] مناسبی نبوده و ازشالوده منسجم وکافی نیز بهرمند نیستند. دراینگونه ساختمان‌ها سیستم فاضلاب بصورت چاه جذبی بوده و به صورت یک یا دو طبقه ساخته شد‌ه‌اند. دربرخی موارد بخشی از دیوار‌های مرزی این ساختمان‌ها با ساختمان‌های ساختگاه پروژه مشترک بوده و یا دارای ضخامت کم و یا بازشو‌های بزرگ می‌باشد.

فهرست مطالب

  1. ساختمان‌های مصالح بنایی فاقد عناصر مناسب مقاوم در برابر زلزله. 1
  2. مسائل ایمنی کارگاه قبل از گودبرداری.. 1
  3. تأمین مسائل ایمنی درطرح سازه‌ی نگهبان. 1
  4. طراحی برای مقابله با مشکلات سازه‌ای موجود در ساختمان مجاور 2
  5. مسائل ایمنی مهم در طرح مرحله‌بندی گودبرداری.. 3
  6. مسائل ایمنی ساختگاه پروژه قبل از گودبرداری.. 4
  7. مسائل ایمنی ساختمان‌های مجاور قبل ازگودبرداری.. 5
  8. مسائل ایمنی کارگاه درحین گودبرداری.. 6
مراجع. 9


خرید و دانلود تحقیق ایمنی در گودبرداری