X
تبلیغات
رایتل
+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 03:46

این تحقیق به بیان مراقبتهای دوران بارداری و ورزش دردوران بارداری میپردازد و میتواند یک تحقیق کامل و مناسب برای دانشجویان رشته مامایی باشد.ما این تحقیق را بصورت فایل WORD برای شما دانشجویان عزیز آماده نموده ایم.

پیشنهاد میکنیم برای اطمینان از کیفیت و سطح علمی تحقیق ، نمونه رایگان آن را بصورت فایل PDF از لینک زیر دانلود کرده و پس از آشنایی کامل تر اقدام به خرید محصول فرمایید.

دانلود نمونه رایگان

شناسنامه محصول

چکیده

مـراقبتهای دوران بارداری ابـزاری مهـم بـرای تعییـن و کـاهش خطـراتی نظیر تـولد نـوزادان کم وزن و مرده و یـا مرگ کودک در طـول سـال اول زنـدگی است. هدف اصلی از ارائه این مراقبت ها، تولد نوزادی سالم بدون به خطر انداختن سلامت مادر میباشد. در این بین برخی عوامل مانع از دریـافت صحیح و به موقع مراقبت های دوران بارداری شده و موجب بروز عوارض مربوط به مادر و نوزاد میگردند. شناخت این عوامل جهت شناسایی گروه های در معرض خطر و نیز مناطق نیازمند مداخله، ضروری است.

کلمات کلیدی

بارداری، مراقبت، بهداشت، تغذیه، سلامت روانی، ورزش

EXPECTANCY،SURVEILLANCE، HYGIENE، NUTRITION،FREEDOM SAFETY ،SPORT

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

1 - مقدمه. 2

2 - اهمیت مراقبتهای دوران بارداری.. 2

3 - مراقبت های پزشکی دوران بارداری.. 3

3-1) طول مدت حاملگی.. 3

3-2) ارزیابی جامع اولیه. 4

3-3) نکاتی که در هر بار مراقبت زن باردار باید رعایت شود. 4

3-4) اقدامات انجام شده متناسب با سن بارداری.. 5

3-5) نکات قابل توجه. 8

3-6) خطر حاملگی در زنان در موارد زیر به علت افزایش احتمال عوارض مادر و جنین افزایش می یابد. 9

4 - مشکلات شایع در دوران بارداری.. 9

5 - مراقبتهای بهداشتی در دوران بارداری.. 13

5-1) اجتناب از تماس با افراد بیمار 14

5-2) مصرف دارو 14

5-3) بهداشت دهان و دندان.. 14

5-4) در واکسینه شدن احتیاط به خرج دهید. 14

5-5) از اشعه ایکس به دور بمانید. 15

5-6) رعایت نظافت فردی.. 15

6 - رژیم غذایی در دوران بارداری.. 16

6-1) گروههای غذایی.. 17

6-2) به اندازه و متنوع بخورید. 17

7 - بهداشت روانی دوران بارداری.. 19

7-1) نگرش و احساس زن باردار نسبت به بارداری.. 19

7-2) وظایف همسر در برابر خانم باردار 20

7-3) روابط فامیلی در دوران بارداری.. 21

7-4) وظایف جامعه در قبال زن باردار 21

8 - روابط جنسی در دوران بارداری.. 21

8-1) موارد کلی در روابط جنسی در دوران بارداری.. 22

8-2) موارد احتیاط در روابط جنسی در دوران بارداری.. 23

9 - مسافرت در دوران بارداری.. 24

10- ورزش در دوران بارداری.. 25

10-1) مزایای ورزش در حاملگی.. 25

10-2) زمان شروع ورزش در حاملگی.. 26

10-3) چه ورزشهایی باید در حاملگی انجام گیرد. 26

10-4) توصیه هایی برای ورزش کردن در زمان حاملگی.. 27

10-5) آموزش ورزش در دوران بارداری.. 28

مراجع.. 36


خرید و دانلود تحقیق  مراقبتهای دوران بارداری,ورزش در دوران بارداری

+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 02:58

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه. 1

اهدافپژوهش.... 2

اهداف فرعی.. 2

 

فصل اول:کلیات

بخش اول:گیاه تاناستوم پارتنیوم: Tanacetum Parthenium... 4

1-1 آشنایی با گیاهان دارویی.. 4

1-2 خصوصیات گیاه تاناستوم پارتنیوم. 4

1-2-1 مشخصات سیستماتیکی گیاه تاناستوم پارتنیوم. 4

شکل 1-1 گیاهتاناستومپارتنیومMohammad majidi et al.,2010) )5

1-2-2 ریخت شناسی گیاه5

1-2-3 محل رویش... 6

1-2-4 ترکیبات شیمیایی گیاه تاناستوم پارتنیوم. 6

1-2-4-1 کامفور. 7

1-2-4-2 پارتنولید. 7

1-2-4-3 الفا- توجن.. 7

1-2-4-4 فلاونوئیدها8

1-2-5 خواص درمانی.. 9

1-2-6 تاریخچه استفاده دارویی.. 9

1-2-7 عوارض جانبی.. 10

1-2-8 مصارف آرایشی و بهداشتی.. 10

1-2-9 تحقیقات انجام شده روی گیاه تاناستوم پارتنیوم. 10

1-3 آناتومی دستگاه تولید مثل.. 12

شکل1-2 اندام های اصلی دستگاه تولید مثل.. 13

1-3-2 بررسی دستگاه تناسلی موش... 13

1-3-3 تخمدان پستانداران (موش)14

1-3-4 ساختار و عمل تخمدان ها ، چرخه جنسی ،تخمک زایی.. 15

1-3-5 تنظیم چرخه استروس در موش... 16

1-4 سیستم هورمونی ومحورH-P-G.. 17

1-4-1 گنادوتروپین ها17

1-4-2 هورمونها17

1-4-3 تقسیم بندی هورمو ن ها به طور عمومی.. 18

1-4-4 سنتز هورمون ها18

1-4-5 مکانیسم سلولی عمل هورمونها19

1-4-6 سیستم های تنظیم کننده ترشح هورمون ها19

1-4-6-1-1 Non-Hormonal19

1-4-6-1-2 Neuronal19

1-4-6-1-3 Hormonal:19

1-4-6-2 دو مسیر اصلی برای اختلالات سیستم اندوکرین وجود دارد. 19

1-5 روش‌های انتقال هورمون‌ها در بین سلول ها20

1-5-1انتقال اندوکرینی.. 20

1-5-2 انتقال پاراکرینی.. 20

1-5-3 انتقال اتوکرینی3. 21

1-5-4 انتقال نروکرینی4. 21

1-6 هورمون‌های جنسی5. 21

1-6-1 هورمون جنسی مردانه. 21

1-6-2 هورمون جنسی ماده21

1-6-2-1 هورمون پروژسترون 2. 22

1-6-2-2 اثرات عمومی پروژسترون. 22

1-6-3 استروژن. 23

1-7 هیپوفیز. 24

1-8 نحوه عملکرد هیپوتالاموس و هیپوفیز قدامی.. 25

1-9 هورمون ریلاکسین.. 25

1-10-1 مکانیسم ترشح هورمون LH و تنظیم آن. 26

1-10-2 هورمون FSH... 26

1-10-3 کنترل هیپوتالاموس بر ترشح گونادوتروپین ها26

1-10-4 هورمون آزاد کننده گنادوتروپین.. 27

1-10-5 وقایع ایجاد شده به واسطه اتصال GnRH به گیرنده مخصوص خودش در سلول‌های گونادوتروپ 27

1-10-6 عوامل مهار کننده و عوامل محرک هورمون GnRH... 28

1-11 کبد:29

شکل 1-3 کبد و اجزای آن. 29

1-11-1 کبد از نظر بافت شناسی به پنج قسمت تقسیم می شود 30

1-11-2 اعمال اصلی کبد. 30

1-11-3 اعمال متابولیک متفرقه کبد. 30

1-12 تست های بیوشیمیایی کبد. 31

1-13 آلکالین فسفاتاز ( ALP)33

1-13-1 اهمیتبالینی.. 34

1-14 آلانین آمینو ترانسفراز (SGPT یا ALT)35

1-14-1 آزمایش های مرتبط.. 35

1-15 آسپارتات آمینوترانسفراز (SGOT یا AST )35

1-15-1 عوامل مداخله گر. 37

 

فصل دوم:مواد و روش ها

2-1 وسایل و دستگاه‌های مورد نیاز. 39

2-2 مواد مورد نیاز. 39

2-3-1حیوانات مورد آزمایش... 39

2-3-2 حیوان آزمایشگاهی و دلایل انتخاب آن. 40

2-4-1 گروه های حیوانی.. 40

2-4-2 گروه بندی.. 40

2-5 گیاه تاناستوم پارتنیوم. 40

2-5-1 روش عصاره گیری از گیاه40

شکل 2-1دستگاهسوکسلهجهتعصارهگیری.. 41

2-5-2 دستگاه oven جهت تبخیر. 41

شکل 2_2دستگاه oven جهت تبخیر حلال از عصاره42

2-6 تیمار کردن حیوانات... 42

شکل 2_3 نحوه تزریق داخل صفاقی.. 42

2-7 روش ها43

شکل2_4 نحوه خون گیری از قلب موش... 43

2-8 تجزیه تحلیل آماری.. 43

 

فصل سوم:نتایج

3-1 نتایج اثر عصاره هیدروالکلی گیاه تاناستوم پارتنیوم بر آنزیم های کبدی.. 45

جدول 3-1 : میانگین و انحراف معیار آنزیم آلکالین فسفاتاز (ALP ) در گروه های مختلف45

نمودار 3-1 : فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز (ALP ) در گروه های تحت تیمار با عصاره گیاه تاناستوم پارتنیوم نسبت به گروه کنترل و دریافت کننده نرمال سالین.. 45

(p<0.01●●) و ( p<0.001●●●) اختلاف معنی دار نسبت به گروه کنترل و دریافت کننده نرمال سالین است.45

جدول 3-2: میانگین و انحراف معیار آنزیم گلوتامات آکسالواستات ترانس آمیناز (SGOT) در گروه های مختلف46

نمودار 3-2 : فعالیت آنزیم گلوتامات آکسالواستات ترانس آمیناز (SGOT) در گروه های تحت تیمار با عصاره گیاه تاناستوم پارتنیوم نسبت به گروه کنترل و دریافت کننده نرمال سالین (p≤ 0.05●) و( p<0.01 ●●) اختلاف معنی دار نسبت به گروه کنترل و دریافت کننده نرمال سالین است.46

3-3 نتایج اثر عصاره هیدروالکلی گیاه تاناستوم پارتنیوم بر هورمون های جنسی.. 47

جدول 3-3 : میانگین و انحراف معیار هورمون جنسی استروژن در گروه های مختلف47

نمودار 3-3 : میزان غلظت سرمی هورمون جنسی استروژن در گروه های تحت تیمار با عصاره گیاه تاناستوم پارتنیوم نسبت به گروه کنترل و دریافت کننده نرمال سالین.. 48

( p<0.01 ●●) و ( p<0.001●●●) اختلاف معنی دار نسبت به گروه کنترل و دریافت کننده نرمال سالین است.48

جدول 3-4 : میانگین و انحراف معیار هورمون جنسی پروژسترون در گروه های مختلف49

نمودار 3-4 : میزان غلظت سرمی هورمون جنسی پروژسترون در گروه های تحت تیمار با عصاره گیاه تاناستوم پارتنیوم نسبت به گروه کنترل و دریافت کننده نرمال سالین.. 49

 

فصل چهارم: بحث و نتیجه‌گیری

4-1 اثر عصاره هیدروالکلی تاناستوم پارتنیوم بر آنزیم های کبدی.. 51

3-4 پیشنهادات... 58

منابع. 59

الف) منابع فارسی.. 59

ب) منابع انگلیسی.. 61

 

مقدمه

یکی از اندامهای درگیر بدن با مقادیر بالای اکسیدانها و مواد سرطانزا، کبد است که ترکیبات آنتی اکسیدانی می تواند اثرات مفیدی برسلامت این عضو داشته باشد.متابولیسم بسیاری از داروها و سموم در کبد انجام می‌شود، در جریان متابولیسم این مواد بسیاری از آن‌ها باعث ایجاد مسمومیت کبد می‌شوند بنابراین شناخت گیاهانی که باعث ایجاد مقاومت کبد در برابر این متابولیت‌های سمی خواهند شد، حائز اهمیت است.طب گیاهی قدیمی‌ترین شکل درمان است که از سوی بشر شناخته شده و از دیرباز مورد استفاده قرار می‌گرفته است. استفاده از گیاهان به عنوان دارو برای پیشگیری و درمان بیماری‌ها از روزگاران کهن مورد توجه متخصصان طب سنتی قرار داشته و تا ابتدای قرن شانزدهم معتبرترین روش برای درمان بیماری‌ها به شمار میرفته است. ابوعلی سینا از نخستین دانشمندانی است که در کتاب «قانون» به شرح و بررسی علمی خواص درمانی گیاهان پرداخته است و قانون ابن سینا همراه با کتاب «الحاوی» که از سوی رازی به رشته تحریر در آمده منابع ارزشمند طب گیاهی بوده و قرن‌ها به عنوان کتاب مرجع مورد استفاده دانشمندان غربی بوده است. عوارض جانبی بسیار زیاد داروهای شیمیایی و گرانی آنها موجب گرایش مجدد مردم به طب گیاهی شده و از طرفی اکثر شهرهای ایران و حتی در اروپا و امریکا استفاده از عصاره گلبرگ‌های تاناستوم پارتنیوم قدمت چند هزار ساله دارد و خواص آرام بخش و خواب آوری و ضد دردی بر روی سیستم عصبی دارد. . بخش های مختلف تاناستوم پارتنیوم دارای خواص ضد میکروبی ، ضد التهابی ،ضد سرطان و دارای ترکیبات آنتی اکسیدانی می باشد. فلاونوئیدها با مقادیر زیادی در سبزی‌ها، میوه‌ها (سیب، توت، مرکبات) و سایر آشامیدنی‌ها مثل چای یافت می‌شوند. فلاونوئیدها، سلول‌ها را در برابر استرس اکسیداتیو محافظت می‌کنند و در موارد التهاب مزمن، بیماری‌های حساسیت، بیماری‌های شریانی های کرونری و سرطان موثر می‌باشند. مشخصشدهاستکهبرخیفلاونوئیدهاینقشمهمیدرتنظیمعملکردمحورهیپوتالاموس-هیپوفیزوآدرنالایفامیکنند .ازآنجاکهعملکرد تخمدانورحمتوسطمحورهیپوتالاموسهیپوفیز-گنادوهورمونهایمترشحهازآنکنترلمیشود، احتمالبروزاثربافتیویاتغییرهورمونیوجوددارد.

با توجه به وجود ترکیبات فلانوئیدی و فیتو استروژنی در گیاه تاناستوم پارتنیوم و اثر این ترکیبات بر سطح هورمون جنسی، لذا ما در این تحقیق اثر تزریق درون صفاقی عصاره هیدروالکلی گیاه تاناستوم پارتنیوم بر هورمون استروژن ، پروژسترون و آنزیم های کبدی SGOT ، ALP را مورد بررسی قرار دادیم.

 

 

 

اهدافپژوهش

اهدافاصلی

بررسی اثر عصاره تاناستوم پارتنیوم بر هورمون های استروژن ، پروژسترون ، و آنزیم های کبدیALP و SGOT

اهداف فرعی

بررسی اثر عصاره تاناستوم پارتنیوم بر استروژن و پروژسترون در موش های سوری

بررسی اثر عصاره تاناستوم پارتنیوم بر آنزیم های کبدی SGOT و ALP در موش های سوری

اهداف کاربردی

گیاه تاناستوم جهت درمان به صورت گسترده استفاده میشود .لازم است که عوارض جانبی دارو مورد بررسی قرار گیرد تا در مصرف آن دقت لازم به عمل آید.

استفاده از این گیاه در داروسازی برای تولید داروهای افزایش دهنده هورمون های جنسی

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

فصل اول:

کلیات

 

بخش اول:گیاه تاناستوم پارتنیوم: Tanacetum Parthenium

1-1 آشنایی با گیاهان دارویی

فرهنگ استفاده از گیاهان در سراسر جهان به عنوان یک منبع طبیعی دارو وجود دارد. از زمان بسیار قدیم انسان ها به گیاهان متکی بوده اند و برای تامین نیازهای اساسی مانند غذا، سرپناه و سوخت، بهداشت و سلامتی به سراغ گیاهان می رفتند.

در رابطه با گیاهان استفاده های متعددی وجود دارد، در جوامع ابتدایی بخشی از درمان را ایفا می کنند و آنها در درمان دردها (بیماری های مزمن) بر گیاهان تکیه داشتند. آگاهی از قدرت درمانی گیاهان و استفاده خوراکی آنها در طی نسل ها به تایید رسیده است و تاریخچه نوشته شده با رشد تمدن های انسانی بستری برای منفعت (سود بردن) جمعیت انسانی فراهم ساخت (Clifford,AA 1999).

 

1-2 خصوصیات گیاه تاناستوم پارتنیوم

1-2-1 مشخصات سیستماتیکی گیاه تاناستوم پارتنیوم:

 

_فرمانرو گیاهان

_دسته گیاهان گلدار

_رده دولپه ای

_راسته گل مینا

_تیره گل ستاره ای( asteraceae)

_سرده بابونه گاوی

_گونه T.parthenium

نام انگلیسی fever few (تب بر)

نام علمی Chrysanthemum,parthenium or Tanacetum parthenium

نام فارسی: بابونه گاوی، مخلصه، گاو چشم، کافور بوی، بابونه کبیر

 

حکما و پزشکان معروف در روزگاران کهن از جمله جالینوس به این گیاه نام یونانی parthenium را لقب دادند(شکل 1-1).

 

 

 

شکل 1-1 گیاهتاناستومپارتنیومMohammad majidi et al.,2010) )

 

1-2-2 ریخت شناسی[1] گیاه:

یکی از گونه‌های دارویی است که اغلب در مناطق 800 تا 1250 متری حاشیه جاده‌ها و رودخانه ها، مناطق باز جنگلی، لابه‌لای صخره‌های مناطق پرشیب و حتی داخل مزارع باز رویش دارند. این گونه گیاهی علفی، چند ساله به طور مختصر کرکین پوش، یا فاقد کرک، است. ساقه ایستاده ،منفرد یا کم شمار،دارای خطوط و شیارهای ظریف و باریک به طول 30-80 سانتی متر، تقریباً به رنگ قرمز مایل به قهوه‌ای، یا زردفام، در بخش فوقانی منشعب، با انشعابات و شاخه‌های متعدد می‌باشد. برگ های متراکم پوشیده از کرک، یا فاقد آن، پایینی‌ها به ابعاد 3-12 سانتی متر، دارای دمبرگ نسبتاً طویل، با پهنک تخم مرغی با 2-1 بار تقسیم شانه‌ ای عمیق، با 5-3 قطعه جانبی، تخم مرغی، یا پهن دراز- باریک، با تقیسمات شانه‌ای چند بخشی، قطعات پایینی بسیار کوچک، بریده، در بالای ساقه کوچک و بدون دمبرگ است.

گل سفید مجتمع با دمگل بلند. در مجموع به شکل گل آذینی وسیع و تقریباً دیهمی تنک. دارای عرضی برابر 6-5 میلی متر، گاهی ناف دار، دارای براکته‌های واقع در دو ردیف، سبز و به طور مختصر کرکپوش، در انتهای فوقانی شفاف و فلسی، براکته‌های خارجی سر نیزه ای باریک، پایینی‌ها پهن دراز، در انتها کند، گلچه‌های حاشیه‌ای یا زبانه‌ای ماده، به تعداد 12-20 عدد لوله‌ها یا گلچه‌های دیسک کوچک به طول 6/0 تا 6/1 ، دارای میوه فندوقه دارای 5 تا 6 دنده یا رگ سفید رنگ با کاکلی به طول 1/0 تا 3/0 میلی متر می باشد (شفقت، 1388).

 

1-2-3 محل رویش:

جنس مذکور در ایران دارای 26 گونه گیاه علفی دائمی و گاهی بوته‌ای بوده و تقریباً 200 گونه آن در سراسر اروپا و آسیای غربی پراکنده‌اند (شفقت، 1388).

شمال: آمل، دره هراز، ساری، کندوان، ایکلا، الموت، هشتیر، آستارا، اسالم، مازندران، گیلان

شمال شرقی: بین آزادشهر و شاهرود، گنبد کاووس، رامیان تا تنگه راه، کوه نیشابور، بین شاهرود و اردکان به طرف هزار مسجد، دامغان تا سمنان، قدم گاه، بسطام، شاهرود

شمال غربی: بین کیوی و حاجی امیر در گردنه حیوان، پیراحمد نزدیک ماکو، خوی، ارتفاعات سبلان و سهند

کردستان: مریوان به سمت سقز

غرب: الوند، اراک

بخش مرکزی: ارتفاعات ترکس نزدیک نطنز، خوانسار، شهرکرد، سمیروم

جنوب، فارس: کوه دلو، کوه دینار، سی سخت، کوه بیل، یاسوج

جنوب شرقی: ارتفاعات جبال بانه، شهرکرد در یزد، تفت، تهران و اطراف آن، ارتفاعات توچال دماوند نزدیک رینه، پلور، آب گرم، میرقد کوه، کوه دشته نزدیک کرج. این گونه دامنه انتشار وسیعی در اروپا و امریکا نیز دارد (پروین و همکار، 1390).

گیاهی شدیداً معطر و آروماتیک است که زمان گل دهی آن معمولاً از اردیبهشت تا تیر و مرداد الی مهرماه می‌باشد. قسمت مورد استفاده دارویی این گیاه بخش‌های علفی و سرشاخه‌های گل دار گیاه می‌باشد که عمدتاً باید در فصل تابستان جمع آوری گردد (پروین و همکار، 1390) (سحرخیز و همکاران، 1386).

 

1-2-4 ترکیبات شیمیایی گیاه تاناستوم پارتنیوم:

ترکیبات اولیه این گیاه و مواد شیمیایی آن را می توان در 4 گروه عمده خلاصه کرد:

  1. سیسکوترپن، لاکتون، پارتنولید (جرماگرا نولید)، کانین، ارتکانین، سانتامارین[2]
  2. گلیکوزید فلاونوئید، لوتدولین، تانتین، اپیژنین، 6- هیدروکسی فلاون،کرایزین2

 

[1] . Morphology

[2]. parthenolide, canin, artecanin, santamarin

2. luteolin, tanetin, apigenin, 6- hydroxy- flavones

3. camphor, borneol, germacrene, and pines

4. polyacetylenes, parethrin, melatonin, tannis


خرید و دانلود مقاله بررسی اثر عصاره هیدروالکلی تاناستوم پارتنیوم بر هورمون های جنسی


   برچسب‌ها: عصاره هیدروالکلی، مقاله
   نظرات (0)
+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 02:42

بسته آموزشی " مدیریت استراتژی " که شامل فایلهای زیر است :


* سه عدد فایل پی دی اف (مجموعاٌ 255 صفحه)

* یک عدد فایل پاورپوینت 241 صفحه ای

* دو عدد فایل وُرد (مجموعاٌ 135 صفحه)


خرید و دانلود مدیریت استراتژی 2

+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 01:46

پروژه پیاده راه سازی و ارام سازی ترافیک

یه پروژه کامل همراه با مطالعه موردی در تبریز به همرا پاور پوینتی زیبا و تحلیلیه کامل

پس با 1تیر ,2تا نشون میزنید .....

14 اسلاید پاور پوینت

36صفحه pdf

حالشو ببرید دوستان


خرید و دانلود پروژه پیاده راه سازی و ارام سازی ترافیک به همراه پاورپوینت

+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 01:19

 

آیا به رشته اقتصاد و مباحث اقتصادی علاقه مندید؟

 

آیا دانشجوی رشته اقتصاد هستید ؟

 

آیا در جستجوی مجموعه ای از مقالات اقتصاد هستید؟

 

آیا برای تکمیل مقاله و تحقیقات خود به مجموعه ای از مقالات مرتبط در زمینه اقتصاد نیازمندید؟

 

دیگر نگران نباشید ...

 

برایتان مجموعه ای نسبتا کامل از مقالات اقتصادی مشتمل بر بیش از 750 صفحه مقاله را آماده کرده ایم

 

این مقالات بصورت Word  بود و کاملا قابل ویرایش و تغییر می باشد

 

قیمت این مجموعه نسبت به ارزش واقعی مقالات بسیار ناچیز بوده و براحتی در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است

 

همینک برای خرید این مجموعه بی نظیر اقدام نمایید

 


خرید و دانلود دانلود بیش از 750 صفحه مقالات گوناگون اقتصاد(فایل Word و قابل ویرایش)